Haberler

“Kitle Fonlaması” işlemleri için kanun değişikliği önerisi tartışılıyor

TBMM'den bir görünüm
Cannur Bozkurt 10 Şub 2020

Birçok ülkede yenilenebilir enerji yatırımları için finansman sağlamaya yönelik alternatif bir finansman modeli olarak kullanılan kitle fonlaması girişimlerine yönelik olarak TBMM Başkanlığına ilgili mevzuatta değişiklik önerildi.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği 3 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Bunu takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile kitle fonlaması girişimlerine yönelik olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nda değişiklik önerildi.

Değişiklik önerilen ilgili madde aşağıdaki şekilde sunulmuştur:

Madde 30 – 6362 sayılı Kanunun 35/1 maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurul kitle fonlama platformları üzerinden yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin; ortaklığı ve borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda belirleme yapılabilir. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine bankacılık mevzuat hükümleri uygulanmaz.”

“Payları kaydeden izlenen girişim şirketlerinin genel kurul toplantılarına 29 uncu madde ile 30 uncu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları kıyasen Kurulun belirleyeceği esaslar çerçevesinde uygulanır.”

“(6) Kitle fonlaması işlemlerine ilişkin hazırlanan bilgi formunu imzalayan gerçek ve tüzel kişiler bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.”

Kitle fonlama yöntemi halihazırda birçok ülkede yenilenebilir enerji yatırımları için finansman sağlamaya yönelik alternatif bir finansman modeli olarak kullanılıyor.

Kaynak: Yeşil Ekonomi