Haberler

Kütahya İl Özel İdaresi’nden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Kütahya İÖİ'den jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu
Cannur Bozkurt 20 Tem 2020

Kütahya İl Özel İdaresi’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilama göre, ilin dört ilçesinde jeotermal sahalar ihale edilecek.

Kütahya İl Özel İdaresi’nin Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilamda, 4 adet jeotermal sahanın ihale edileceği duyuruldu.

İhale edilecek sahalar ilin Gediz, Tavşanlı, Simav ve Şaphane ilçelerinde bulunuyor.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına verebilirler. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İhale 23 Temmuz’da saat 14.00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Salonu’nda yapılacaktır.

Kaynak: Resmi Gazete