Haberler

Kütahya İl Özel İdaresi’nden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Resmi gazete duyurusu
Merve Uytun 16 Haz 2022

Kütahya İl Özel İdaresi’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilama göre, ilin 3 ilçesinde jeotermal sahalar ihale edilecek.

Kütahya İl Özel İdaresi’nin Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilamda, 3 adet jeotermal sahanın açık teklif arttırma usulüyle ihale edileceği duyuruldu.

İhale edilecek sahalar ilin Merkez, Simav ve Domaniç ilçelerinde bulunuyor.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İhale 30 Haziran saat 14.00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Salonu’nda ayrı ayrı yapılacaktır.

Kaynak: Resmi Gazete