Haberler

Latin Amerika ve Karayipler’de jeotermal hakkında IDB raporu

Latin Amerika ve Karayipler için bölgesel jeotermal genel bakış (kaynak: IDB / rapor ekran görüntüsü)
Cannur Bozkurt 5 Kas 2020

Inter-American Development Bank, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde jeotermal enerjinin perspektifleri ve önündeki yol hakkında bir rapor yayınladı.

Inter-American Kalkınma Bankası (IDB) için jeotermal enerji önemli bir stratejik alandır. Temmuz 2018’de Mexico City’de düzenlenen GEOLAC 2018’den bu yana banka, Latin Amerika ve Karayipler’de (LAC) jeotermal enerjinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve işbirliği yapmak için önemli adımlar attı ve önlemler aldı.

İlk önlem, bölgedeki jeotermal projelerin ve girişimlerin tanıtımına ve geliştirilmesine odaklanmak için İKB içinde özel bir grup oluşturma kararıydı.

21 Mart 2019’da, IDB Sektörler Başkan Yardımcılığı Altyapı ve Enerji Departmanı bünyesinde Madencilik, Jeotermal ve Hidrokarbonlar (MGH) Özel Grubunu resmen oluşturdu. Bu grupta, sadece enerji üretimi için değil, aynı zamanda tüm LAC’de dekarbonizasyon faaliyetlerini teşvik etmeye katkıda bulunan, doğrudan kullanım için jeotermal projeleri tasarlayan, yürüten ve denetleyen 15 profesyonel görevlendirildi.

Ekim 2020’de yayınlanan “Latin Amerika ve Karayipler’de Jeotermal Potansiyelden Yararlanma: Önümüzdeki Yola Dair Bir Perspektif” raporunda IDB, 2018’den bu yana jeotermal enerjide bölgedeki ana eylemleri ve kilit girişimleri özetleyerek, ülke bazında düzenlenen jeotermal enerjiyi teşvik etmek ve geliştirmek isteyen bölgesel diyalogların sonucu oluşan politika ve düzenleyici çerçeve önerilerine yer veriyor.

Rapor Gischler, Christiaan tarafından yazılmıştır; Perks, Matthew; Gonzalez Torres, Camila; Correa, Cecilia; Aragón, Rodrigo; Haratsu, Misa; Garcia Fernández, Javier; Siroit, Gastón ve Ekim 2020’de piyasaya sürüldü. ThinkGeoEnergy belgeye katkıda bulundu.

Belge İngilizce (pdf) ve İspanyolca olarak mevcuttur

DOI: http://dx.doi.org/10.18235/0002702

Kaynak: ThinkGeoEnergy