Haberler

Nevşehir İl Özel İdaresinden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Nevşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat ihalesi
Cannur Bozkurt 7 Ara 2020

Nevşehir İÖİ İl Encümeninin Resmi Gazete’de yayımladığı ilama göre, ilin Avanos ilçesinde, bir adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Nevşehir İl Özel İdaresi (İÖİ) İl Encimenliğinin Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilamda, ilin Avanos ilçesinde 1 adet jeotermal kaynak arama sahasının ihale edileceği duyuruldu.

İhale edilecek olan sahanın talep edilen muhammen bedeli yaklaşık 420,000 TL, geçici teminat bedeli ise yaklaşık 12,500 TL olarak duyuruldu.

İhale, Nevşehir İÖİ İl Encümeni toplantı salonunda, 18 Aralık 2020’de, saat 11:00’de yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete