Haberler

Nevşehir İl Özel İdaresinden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Resmi gazete duyurusu
Merve Uytun 23 Şub 2022

Nevşehir İÖİ İl Encümeninin Resmi Gazete ’de yayımladığı ilama göre, ilin çeşitli ilçelerinde, terk işlemi gerçekleşen 13 Adet Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile birleştirme sonrası arta kalan 23 adet ruhsat alanı ihale edilecek.

Nevşehir İl Özel İdaresi (İÖİ) İl Encümenliğinin Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilamda, ilin Acıgöl, Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Merkez ilçelerinde, terk işlemi gerçekleşen 13 Adet Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile birleştirme sonrası arta kalan 23 adet ruhsat alanının ihale edileceği duyuruldu.

İhale edilecek olan sahaların muhammen bedelleri yaklaşık 76.161.11 TL ile 1.010.280.00 TL, geçici teminat bedelleri ise yaklaşık 2.285.00 TL ile 30.308.00 TL arasında belirlenmiştir.

İhale, Nevşehir İÖİ İl Encümeni toplantı salonunda, 10 Mart 2022’de, saat 10.30’da başlayacak olup, belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete