Haberler

Nevşehir İÖİ: Jeotermal tesislerin saha raporları son bildirim günü 31 Mart

Nevşehir İl Özel İdare Binası
Cannur Bozkurt 23 Mar 2020

Nevşehir İl Özel İdaresince (İÖİ) yapılan açıklamada Jeotermal tesislerin saha raporlarının tesliminde son günün 31 Mart tarihi olduğu hatırlatıldı.

Nevşehir İl Özel İdaresi, Jeotermal tesislerin saha raporlarının tesliminde son günün 31 Mart tarihi olduğunu hatırlatan bir açıklama yaptı.

Açıklamada; “5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin amir hükümleri gereği “Arama/İşletme faaliyet raporu, ruhsatın verildiği yılı takip eden yılın Mart ayında başlamak üzere her yıl Mart ayı içerisinde jeoloji mühendisi ile birlikte faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili mühendis veya mühendisler tarafından hazırlanarak İdareye verilir ve İdare tarafından bir nüshası MTA’ya gönderilir…”

“… Faaliyet raporu, hazırlayan jeoloji mühendisi ve ilgili mühendisler ile ruhsat sahibi veya kanunî vekili tarafından imzalanır.” ifadeleri gereğince şahsınıza ve/veya şirketinize adına düzenlenmiş olan Jeotermal İşletme ve/veya Arama Ruhsatlarına ait 2019 yılını kapsayan İşletme/Arama Faaliyet Raporlarını Ruhsat Sahiplerinin İdaremize 31.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir; aksi halde 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

Kaynak: Nevşehir İÖİ