Haberler

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümenliği’nden jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Resmi gazete duyurusu
Merve Uytun 25 May 2022

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümenliği Başkanlığının Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, ilin Merkez ilçesinde 6 adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümenliği Başkanlığı, Resmi Gazete aracılığı ile paylaştığı ilanda, ilin Merkez ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama sahalarının, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulü ile ihale edileceğini duyurdu.

İhale edilecek olan sahaların muhammen bedelleri 1.600.000,00-TL ile 2.000.000,00-TLarasında değişmektedir.

İhale, Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, 08/096/2022 Çarşamba günü saat 11:00’de başlayacaktır. Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete