Haberler

Niyet Beyanı: Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması

Risk Paylaşım Mekanizması Faz-2 Niyet Beyanı Çağrısı
Cannur Bozkurt 8 Şub 2021

Jeotermal proje geliştiricileri için Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması kapsamının ikinci fazında Niyet Beyanı çağrısı yapıldı. Beyan için son tarih 5 Mart 2021 olarak duyuruldu.

Jeotermal proje geliştiricileri için Risk Paylaşım Mekanizması (RPM) ilk faz projelerin birer birer hayata geçmesinin ardından ilgili kurumlar, ikinci faz için Niyet Beyanı çağrısında bulundu. Son katılım tarihinin 5 Mart 2021 olarak duyurulduğu ikinci faz başvuruları Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Başvuru formu aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Başvuru Formu web sitesi aracılığıyla sunulmalıdır (forma buradan erişebilirsiniz).

26 Ocak’da yapılan Danışma Çalıştayı’nın sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

RSM başvuru süreciyle ilgili sorularınızı [email protected] e-posta adresi aracılığı ile iletebilirsiniz.

Jeotermal arama ve geliştirme projeleri, elektrik üretimi ve / veya doğrudan kullanım uygulamaları arama sondajında ​​öz sermaye bazlı harcamalar gerektirdiğinden yüksek riskli bir yatırımdır. Jeotermal keşif için kamu destek programları artık mevcut olmadığından, özel yatırımcılar, belirli bir lisans alanının haklarını aldıktan sonra keşif riskinin %100’ünü üstlenmek zorundadır. Ayrıca, diğer birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de jeotermal kaynak tam olarak doğrulanana ve santralin inşaatı başlayana kadar ticari finansman genellikle mevcut değildir.

RPM projesinin amacı, riskin yüksek olduğu bu ilk aşamada, başarısız kuyular olması durumunda arama sondaj maliyetlerini belli bir oranda paylaşarak, Türkiye’de jeotermal arama sondajına özel sektör yatırımını artırmaktır. RPM, Dünya Bankası aracılığıyla Türkiye Hükümetine sağlanan Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) koşullu bir hibe ile finanse edilmektedir. RPM kapsamındaki arama sondaj projeleri için belirlenen bütçe 37 milyon ABD dolarıdır.

RPM koşulları özetle aşağıdaki gibidir:

  • Başarısız kuyuların maliyetinin % 40 ila% 60’ı, toplam 4 milyon ABD Dolarına kadar olmak üzere, RPM tarafından kabul edilen Katılımcıya ödenir.
  • Üç kuyulu bir programdaki iki kuyu başarısız olursa, RPM ile Katılımcı arasındaki sözleşme otomatik olarak feshedilir.
  • Jeotermal araştırmanın daha az yapıldığı, Aydın, Denizli ve Manisa dışında hayata geçirelecek projeler için daha yüksek kapsama alanı verilecektir.
  • Tahmini kuyu maliyetinin % 5’i tutarında bir başarı katkı payı Katılımcı tarafından RSM’ye peşin ya da bir teminat mektubu ile ödenir.
  • Tamamlanan kuyu, her bir sondaj programı için özel olarak belirlenen başarı kriterlerini karşıladığında veya aştığında, başarı katkı payı RPM tarafından alıkonulur, aksi takdirde Katılımcıya geri ödenir.

Yatırımcılar İçin Önemli Not

Risk Paylaşım Mekanizması kapsamındaki başvurular doğrudan yatırımcılar veya yatırımcı şirketin yetkilendirdiği çalışanlar tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle RPM’ye “Jeotermal yatırım danışmanları, aracıları, iş takipçisi vb.” başlığı altında faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlar aracılığı ile başvurulmamalıdır.

Kaynak: Risk Paylaşım Mekanizması