Haberler

PGE, Endonezya jeotermal holding grubuna liderlik edecek

Jeotermal santral, Endonezya (kaynak: PLN)
Merve Uytun 28 Tem 2021

Kasım ayında planlanan Pertamina Geothermal Energy (PGE) halka arzı ve PLN Geothermal'in varlıklarının Ağustos 2021'de PGE'ye verilmesi ile Endonezya'daki jeotermal holding için ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Endonezya devletine ait Jeotermal BUMN Holding’in oluşumu, geçen hafta Endonezya’da Kontan tarafından bildirildiği üzere yeni bir aşamaya giriyor. PT Pertamina Jeotermal Enerji (PGE), jeotermal holdingin başına geçecek. Bu aşamada, PT PLN G&G ve PT Indonesia Power’ın (IP) varlıkları PGE’nin malı olacaktır. Daha önce Pertamina Jeotermal Enerji’nin liderlik etme planlarını ve olasılığını bildirmiştik.

Kontan, varlık transferinin aşamaları ile ilgili resmi bir belge aldı. Belge, BUMN Bakan Yardımcısı Pahala Mansury, Pertamina Başkan Direktörü ve PT PLN Başkan Direktörü tarafından sunuldu. Çalışmanın sonuçları bile Komisyon VI’ya sunulmuş ve halkın temsilcileri tarafından kabul edilmiştir.

Belgede, 1. Aşamanın, Jeotermal BUMN Holding’in oluşumu için Nisan 2021’den Haziran 2021’e kadar yürütülen, ortak bir çalışma aşaması olduğu yazıyor.

Ardından, PLN’nin alt varlıklarının (PLN G&G ve Indonesia Power) PGE’ye işlemi tarafından takip edilen ortak bir çalışmanın onay aşaması olan Haziran 2021-Ağustos 2021’de 2. aşamaya geçin.

Ardından, Maliye Bakanlığı’na ait Geo Dipa Energi hisselerine ilişkin Şartlı Hisse Alım Sözleşmesi (CSPA) Pertamina/PLN-Hükümetinin Ağustos-Kasım 2021’de imzalanması 3. aşamaya geçin.

Özet 1’de şunu belirtir:

1. PLN, Pertamina, Geo Dipa arasında KİT’ler Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle ve baş danışman Mandiri Sekuritas tarafından kolaylaştırılan ve çalışmanın teması bir jeotermal ekosistem çalışma planı olan ortak bir çalışma yürütülmüştür.

Aşama 1, yani jeotermal ekosistemin entegrasyonu için önerilen yapı tamamlanmıştır. Önerilen yapı daha sonra organizasyon komitesi düzeyinde (3 KİT’in yöneticileri) kabul edildi ve KİT’ler Bakanlığı’ndan PGE’nin Kasım 2021 için hedeflenen halka arz planını desteklemek için uygulanmak üzere talimat aldı.

2. Çalışmanın sonuçları 4 seçenek önermektedir:

a. PLN, PT Indonesia Power ve PT Geo Dipa Energi’ye ait jeotermal alt varlıkların Pertamina Jeotermal Enerji’ye 1. faz devri ile jeneratör varlıklarının devrinin satışı ve satın alınması ve GDE tarafından PGE’den aşağı havza varlıklarının kiralanması.

b. Aşama 1 Geo Dipa’nın hisselerini Pertamina/PLN’ye getiren PGE ve GDE arasındaki birleşme, 2. aşama PGE ve GDE’nin hayatta kalan varlık olarak GDE ile birleşmesi ve aşama 3’ün aşağı akış yönünde jeotermal varlık ve yükümlülüklerin devridir. PLN Grubu’ndan PGE’ye

c. PGE hisselerinin GDE’ye devri, GDE’nin hisselerinin Pertamina/PLN’ye devri, PGE hisselerinin GDE’ye devrinin 2. aşaması ve PLN Group’un jeotermal varlıklarının ve yükümlülüklerinin PGE’nin akış yönünde devri ile 3. aşama olmak üzere 1. aşamadan geçmektedir. (PGE’nin WKP’si için).

d. Farklı nominal değerlere sahip hisse değerlerinin yapısı, 1. aşama yoluyla, PLN Grubu’nun aşağı akış yönündeki varlık ve yükümlülüklerin PG’ye devri, 2. aşama, hisselerin PGE’den GDE’ye devri, 3. aşama, hisse sınıflandırmasının eklenmesidir. Pertamina ve PLN tarafından abone olunacak hisseleri barındırmak için GDE’de.

3. KİT’lerin PGE’nin halka arz planını destekleme talimatına uygun olarak, uygulama aşamasında seçenek 1, 2. seçeneğe doğru aşamalı bir şekilde uygulanacaktır, yani:

a. Konsolidasyon, halka arzdan önce PLN Grubuna ait jeotermal alt havza varlıklarının PGE’ye aktarılması ve ikinci aşama, Endonezya hükümetine alacakların ödenmesi yoluyla Pertamina/PLN tarafından Geo Dipa hisselerinin satın alınması olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilecektir. PGE ve Geo Dipa’nın birleşmesiyle. .

4. Seçenek 1’de, ilk odak noktası, PLN’ye ait ve Indonesia Power’a ait PLTP varlıklarından oluşan PGE’nin WKP’sinde yer alan jeotermal akış aşağı varlıklar (PLTP) biçiminde PLN’den PGE’ye varlık transfer işlemleri olacaktır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy