Haberler

PMO, Jeotermal Çalıştayı sonuç Raporunu yayınladı

TMMOB PMO Jeotermal Çalıştayı Sonuç Rapor Kapağı
Cannur Bozkurt 9 Oca 2020

PMO tarafından yapılan bildirimde üyelerinden yapılan Çalıştay ve oluşturulan rapor hakkında görüşlerini bildirmeleri istendi. Gelecek dönüşler sonucunda özellikle PMO’nun jeotermal enerji ile ilgili önümüzdeki dönem yol haritasını belirlenecek.

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası (PMO), geçen yıl gerçekleştirdiği jeotermal çalıştayına ilişkin sonuç raporunu web sayfasında üyeleri ile paylaştı. Üyelerinden rapora ilişkin görüş ve önerilerini talep eden PMO, gelecek dönüşlere göre  jeotermal enerji ile ilgili önümüzdeki dönem yol haritasını belirleyecek.

Jeotermal Haberler ile paylaşılan rapora göre, “‘Jeotermal Çalıştayı’ ağırlıklı olarak sondaj ve rezervuar konularında yer alan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin ülkemiz jeotermal enerji yönetimine ve sektörüne katkısını artırmak, sektörde çalışan meslektaşlara destek olma konularında meslek örgütü olarak Petrol  Mühendisleri Odası’nın rolünü tüm yönleriyle tartışmak üzere jeotermal sektöründe halen faaliyet gösteren meslektaşlardan öğretim üyelerinin, operatör ve servis şirketlerinde çalışanların katılımlarıyla” düzenlenmiş.

Rapor jeotermal sektörün sorunlarını, yatırımcıların sektörü bilmemeleri, yanlış ruhsat dağılımı, sondaj problemleri, yanlış rezervuar yönetimi ve veri eksikliği, denetim / yönetim ve yönetmelik eksiklikleri, eğitim eksikliği, çevre sorunları ve mali sorunlar (YEKDEM Teşviki) gibi alt başlıklar altında tartışıyor.

Denetim mekanizması oluşturulması ve ruhsatların ortak yönetimi, eğitim ve jeotermal yatırımların artması gibi çözüm önerileri sunan rapor, PMO’nun sunabileceği katkılar ile sonlanıyor:

PMO’nun sunabileceği katkılar

1. Eğitimdeki sürekliliğin sağlanması konusunda bir sivil toplum örgütü olarak PMO etkin bir rol oynamalıdır. PMO altında sertifikalı eğimler düzenlenmelidir.
2. Regulasyonların uygulanması konusunda kurulabilecek komisyonlarda PMO aktif rol oynamalıdır. Yasa, yönetmelik ya da başka araçların geliştirilmesinde PMO katkı koymalıdır.
3. PMO sektör için yapacağı bir kısım çalışmaları, JESDER ve diğer Meslek Odaları ile ortak yürütmelidir.
4. Jeotermal’le ilgili bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde PMO öncü olmalıdır.
5. PMO, Jeotermal konusunda basılı yayın yapılmasına destek vermelidir.
6. PMO tarafından, Petrol Mühendisliğinin Jeotermal sektöründeki önemi tüm paydaşlara anlatılmalıdır.

Rapora ilgi duyan takipçilerimiz pmo@pmo.org.tr adresinden PMO ile iletişime geçebilirler.

Kaynak: Petrol Mühendisleri Odası (e-posta bildirimi)