Haberler

Şili Enerji Bakanlığı jeotermal yatırımı artırmak için uluslararası yatırımcı arıyor

Cerro Pabellon jeotermal santrali, Şili (kaynak: ENAP)
Cannur Bozkurt 8 Eki 2018

Şili Hükümeti, Dünya Bankası ve Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) ile, jeotermal projelerin geliştirilmesi için teknolojik, hukuksal ve piyasa engellerinin kaldırılması konularında arama riskleri için muhtemel bir teknik yardım  ve bir garanti fonu oluşturmak üzere çalışmaktadır.

Şili Jeotermal Konseyi tarafından bu hafta düzenlenen bir seminerde, Şili Enerji Bakanı Susana Jiménez, hükümetinin jeotermal enerji kaynağı için teknolojik, hukuksal ve pazar engellerini kaldırmak için Dünya Bankası ve IDB ile birlikte çalıştığını belirtti.

Enerji Bakanı Susana Jiménez, jeotermal enerjinin ülkenin enerji bütünlüğüne sağlayacağı katkıdan bahsederek, düşük entalpi kullanımı ile şehirlerde bölgesel ısınma ve  ulusal elektrik ağına büyük projeler ile sağlayacağı elektrik girdisinin ülkeye büyük bir güç sunması gerektiğini vurguladı. Hükümetinin “jeotermal enerjinin katkısı konusunda tam bir güven” içerisinde olduğunu teyit etti, “Jeotermal teknolojisinin geldiği noktanın hem elektrik üretiminde hem de konut ısıtma sektöründe doğrudan kullanımında ülkenin enerji girdisini artırma potansiyeline sahip olduğu inancına sahibiz” dedi.

Ulusal ve uluslararası uzmanların Jeotermal Konsey tarafından düzenlenen, jeotermal enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve sisteme olan katkılarını ele aldıkları “Enerji sürdürülebilirliğinde Dönüştürücü Liderlik” semineri başlatıldı.

Jiménez, Enerji Bakanlığının, Dünya Bankası ve Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte, teknik yardım ve jeotermal keşifsel risklerin azaltılması için bir garanti fonu ile birlikte çalıştığını bildirdi. Şili’de, jeotermal enerjinin ister yüksek ister düşük entalpiye sahip olan büyük ölçekli projeler ile geliştirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için çalıştıklarını belirtti.

Jeotermal Konsey

Jeotermal geliştiricilerin ve yatırım imtiyazlarına sahip şirketlerin temsil edildiği Jeotermal Konsey’ in Başkanı Jerónimo Carcelén, jeotermal enerji kaynağının potansiyelini  vurguladı, jeotermal enerjinin  temel elektrik üretim kapasitesine sahip, yüksek güç faktörlerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Jeotermal enerjiyi Güvenli, esnek ve yenilenebilir olarak niteledi.

Jeotermal Konsey Yönetimi, seminerin gerçekleşmesi gerekliliğinin altını çizdi.  Jeotermal Enerjinin çevre ile olan ilişkisi, iklim değişikliğinin hafifletilmesine olan katkısı, enerji verimliliğine olan katkısı, düşük entalpi projelerinin sosyal etkileri (ormancılık, tarım ve turizm işletmeleri) gibi diğer faaliyetlerin tanıtımı gibi jeotermal enerjiye özgü sorunların bu seminerde ele alındığına vurgu yaptılar.

Kaynak: Thinkgeoenergy