Haberler

Şili, jeotermal enerji gelişimini teşvik etmek için kamu politikalarına acil ihtiyaç duyuyor

CEGA'dan Diego Morata, Şili Üniversitesi (kaynak: Şili Üniversitesi)
Cannur Bozkurt 25 Tem 2019

Şili Üniversitesi Andes Jeotermal Enerji (CEGA) Dış Ticaret Merkezi Müdürü Diego Morata ile gerçekleştirilen röportaj, onun ve merkezinin Şili'de jeotermal enerji potansiyeli ve ulusal otoritelerin kalkınmayı teşvik etmek için neler yapabileceği konusundaki görüşlerini vurgulamaktadır.

Energía Estratégica Latam ile yaptığı röportajda, Şili Üniversitesi Andes Jeotermal Enerji (CEGA) İncelenme Merkezi Direktörü Diego Morata, Şili’de jeotermal enerji potansiyelinde gelişmeyi teşvik etmek için ulusal otoritelerin ne yapmaları gerektiğine ilişkin görüşlerini vurguladı.

Aşağıda bir bölümünü paylaştığımız röportajın tamamına (ispanyolca) buradan ulaşabilirsiniz. İngilizce versiyonu referansa kaynağımız ThinkGeoEnergy‘de mevcuttur.

Jeotermal enerjinin Şili’nin karşı karşıya olduğu dekarbonizasyon planındaki rolü nedir?

Jeotermal enerjinin, enerji matrisinin dekarbonizasyon planında merkezi bir rolü olmalıdır. Yılın hava ve mevsim koşullarından bağımsız olarak 7 gün 24 saat üretim yapabilen tek yenilenebilir, temiz ve yerel enerjidir ve bu anlamda kömürün yerini alacak uygun bir santral faktörüne sahip tek temiz enerjidir. Yaptığı şey sadece enerjiyi sürekli, ama kirletmeksizin sağlamaktır. Yani, bugün itibariyle, baz enerji olarak kabul edilebilecek tek yenilenebilir enerjidir, bu yüzden enerji matrisine istikrar ve güvenlik sağlayacak kaynak budur. Mesele şu ki, jeotermalin bu rolü 2050’den itibaren oynayabilmesi için, 5 ila 10 yıl içinde değil, şu anda gelişimlerini teşvik etmek için kamu politikalarına ihtiyacımız var. Çünkü Şili’de jeotermal projeler geliştirmek zaman alıyor. Uluslararası deneyimler, bir jeotermal projenin belirlenmesinin 8 ila 10 yıl sürdüğünü göstermektedir. Ancak, hiç şüphesiz, 2050 yılına kadar en azından 1200-1300 MWe jeotermal elektrik enerjisine sahip olmak için, bir ülke olarak, geliştirilecek eylemleri hazırlamamız gerekiyor.

Ekonomik açıdan… Şu anda diğer yenilenebilir kaynaklarla nasıl rekabet ediyorsunuz?

Yenilenebilir enerjiler rekabet etmez, birbirlerini tamamlarlar. Buradaki fikir birbirini rahatlatmak veya yükseltmek değil, Şili’de yenilenebilir enerjileri ortak bir destekle hareket ettirmek. Bugün fotovoltaik güneş enerjisi kullanarak elektrik üretmenin daha ucuz olduğu açıktır. Ancak, jeotermal enerjiye sahip olma konusunda arzdaki kesintileri düşünmeliyiz. Bu bir yeterlilik meselesi değil, tamamlayıcılık meselesidir. Örneğin güneş ve jeotermali karıştıran karma santrallerin dünyada örnekleri var. Biz, CEGA’da, bu doğrultuda bir araştırma programı geliştirmeye başlıyoruz ve sonuçlar, özellikle Şili’nin kuzeyinde, büyük bir güneş enerjisi potansiyeli ve ilginç jeotermal projeler bulunuyor olduğu yolunda teşvik edici.

Bu tür enerjiler rekabet etmez, rekabet edebilecek şeyler onları teşvik eden politikalardır, çünkü günümüzde jeotermal enerji gibi yasal desteğe ihtiyaç duyanları teşvik etmek için yeterli çaba gösterilebilir.

Ve düzenleyici çerçeve kullanımını teşvik etmek için hangi değişiklikleri benimsemelidir?

Siyasi sınıf arasında Şili’nin enerji matrisini çeşitlendirmesi ve yenilenebilir enerjilerde çözümler araması gerektiği konusunda bir fikir birliği olmalı. İklim değişikliğinin etkilerinden zaten acı çektiğimiz inkar edilemez. Ve bu etkiler başlangıçta düşünülenden daha dramatik görünüyor ve daha hızlı ilerliyor. Bu iklim belirsizliği, uluslararası türbülans ve dekarbonizasyon planı ve yenilenebilir enerjilere dayalı bir matrisin oluşturulması bağlamında, jeotermal enerjinin masanın merkezinde olması gerekir. Sübvansiyon istemekle ilgili değil. Daha basit. Elektrik kotalarının bloklarla kurulması ve elektrik sistemine istikrar ve bağımsızlık sağlayan elektrik üretim kaynaklarının rekabet edebilecek durumda olması. “Tüm yumurtaları aynı sepete koyamazsınız”. Bir ülkenin elektrik arzının bir devlet, iç güvenlik meselesi olduğunu kabul etmeliyiz. Şili, sahip olmadığı fosil yakıtlara bağımlı olmaya devam edemez. Kuşkusuz, aralıklı olmayan yenilenebilir kaynakların geliştirilmesini güvence altına almak için kamu politikalarına ihtiyaç vardır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy