Haberler

Sloven enerji şirketi, jeotermali, potansiyel fırsat olarak tanımlıyor

Formin Hidroelektrik Santrali (kaynak: DEM.si)
Cannur Bozkurt 13 Oca 2021

Sloven enerji şirketi Dravske elektrarne Maribor, planlanan yenilenebilir enerji geliştirme duyurusunun bir parçası olarak jeotermalin potansiyel geliştirme seçeneği olduğunu belirledi.

Şirketin 2020 tarihindeki en büyük üçüncü elektrik üretimine ilişkin duyurusunun bir parçası olarak, Slovenya’daki yenilenebilir kaynaklardan en büyük elektrik üreticisi olan Sloven enerji şirketi Dravske elektrarne Maribor, kalkınma planları hakkında bir rapor paylaştı.

Dravske elektrarne Maribor’un Direktörü Andrej Tumpej, çalışmalarının sadece mevcut üretim birimlerinin bakımını değil aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi için rüzgar, güneş ve jeotermal enerji ve elektrik depolamaya odaklanan yeni enerji santrallerinin geliştirilmesini de içerdiğini belirtti.

Tumpej şu açıklamalarda bulundu: “Kuzeydoğu Slovenya’da üç farklı konuma toplam on üç rüzgar türbini ve Zlatolige ve Formin hidroelektrik santrallerinin giriş ve çıkış kanallarına 30 MW’lık bir güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyoruz. Ayrıca jeotermal enerji santralleri kurma olasılığına da büyük ölçüde güveniyoruz…”

“… Şirketin geliştirme projeleri, üretim sapmalarını azaltmak için elektrik depolama cihazlarını da içeriyor. Ayrıca, ekonominin izin vereceği ve elektrik sisteminin buna ihtiyaç duyacağı Kozjak pompalı depolama santralinin inşasına da inanıyoruz. Yani, planlanan üç bin megavatlık güneş enerjisi santrallerinin sadece bir kısmını devlet düzeyinde inşa edersek, elektriğin depolanması için çok büyük bir kaynağa ihtiyacımız olacak. Yeni Cirkovce-Pince iletim hattı, ayrıca Slovenya’yı, depolama tanklarına ihtiyaç duyan potansiyel ortaklar bulabileceğimiz Orta Avrupa bölgesine bağlayacak olan pompalama santrali projesi için de memnuniyetle karşılanmaktadır, ancak ülkelerinde bu tür potansiyeller bulunmamaktadır. Son olarak, Drava Nehri’nin enerji açısından verimli olduğu göz önüne alındığında, onun kolları ve diğer uygun daha küçük su yolları üzerinde küçük hidroelektrik santralleri kurmaya devam ediyoruz.”

Jeotermal

Tumpej, jeotermale ilişkin planları hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Bu yıl derin jeotermal enerjinin potansiyeli kapsamlı bir harita ile belirlendi. Bazı yerlerdeki derin gözenekli katmanların termal potansiyelinin ve yapısının elektrik üretimi için uygun olabileceğini bulduk. Daha küçük üretim tesisleri için, jeo-sondalı sözde derin kuru kuyulardan yararlanmak da mümkün. Terk edilmiş gaz / petrol kuyuları, elektrik üretimi için ek bir potansiyeli temsil etmektedir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy