Haberler

Temiz ısı için yeşil sertifikalar/menşe garantileri jeotermal için bir seçenek olabilir mi?

Kış zamanı Amsterdam, Hollanda (kaynak: flickr / 143720381 @ N02, creative commons)
Cannur Bozkurt 19 Mar 2020

Sertifikalar yoluyla elektriğin sürdürülebilirliğini, yerel kökenini ve iklim tarafsızlığını garanti altına almak bilinmekte, ancak ısı için menşe/yeşil sertifikalarının garantisine ilişkin de bir pazar gelişmektedir. Bunun jeotermal ısıyı nasıl etkileyebileceği görülecektir.

Hollanda’da paylaşılan bir makale, yeşil sertifikalar/ısı için menşe garantileri hakkında bir tartışma içeriyor. Yeşil enerjiyi belgelendirme kavramı enerji sektöründe biliniyor, ancak bunun ısı bağlamında tartışılması ile ilk kez karşılaşıyoruz. Makale, Hollanda’da jeotermal ısınma için itici güç olmakla beraber jeotermali kapsamıyor olması açısından şaşırtıcı. Bununla birlikte, temiz ısıtma amacıyla kullanılan jeotermalinin dünyadaki fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin yerini alması konusunda sunduğu ilginç noktalar var.

Aşağıda, Hollanda Isı Ağı Vakfı (Stichting Warmtenetwerk) tarafından yayımlanan makalenin özet çevirisini paylaşıyoruz:

2013’ten bu yana, müşterilere ısının yerel olarak üretildiği ve iklim nötr olduğu konusunda güvence veren, ısı için Köken Garantileri (GO’lar) vardır. GO’lar ısı sistemi içerisinde nasıl çalışıyor, çeşitli taraflar için yeşil sertifikaların katma değeri nedir ve yakın gelecekte ne gibi gelişmeler beklenebilir?

Amsterdam bölgesinden gelen organik atık akışları – hane halkı ve şirketlerden gelen organik atıklar,e gıda endüstrisi ve yiyecek içeceklerden kaynaklanan artık akışlar – yerel olarak kullanılmaktadır. “Amsterdam liman bölgesindeki Orgaworld’ün muazzam fermantasyon tesisinde, biyogaz bakteri kullanılarak üretiliyor. Biyogaz yanarak yeşil enerjiye ve ısıya dönüşmektedir”diyor Renewi’nin bir parçası olan Orgaworld’deki stratejik hesaplar ve yeniliklerin yöneticisi Joop Suurmeijer. Orgaworld, 2010 yılından bu yana Westpoort Warmte (enerji tedarikçisi Vattenfall ve atık işleme şirketi AEB Amsterdam arasında bir ortaklık) ısı ağına 1,200 ila 1,500 hane için sürdürülebilir ısıyı tedarik etmiştir.

CO2 içermeyen ısı garantisi

Orgaworld’den kalan ısı, bir Menşe Garantisine (GoO) sahiptir. Bir GoO, sağlanan ısının yüzde 100 sürdürülebilirbir  şekilde üretildiğinin kanıtıdır. Kalan ısı şebekeleri, gaz yakıtlı kazanlara kıyasla yüzde 45 ila 85 arasında CO2 tasarrufu sağlar. GO’lar ile ısı kullanarak, müşterilerin CO2 emisyonlarını tamamen en aza indirebileceği ısı da mevcuttur.

Yeşil sertifikalar, ısı üreticilerinin ve tedarikçilerinin bir ısı ağındaki CO2 azaltımının derecesini göstermelerini sağlar. Bu şekilde, belediyeler, konut şirketleri, emlak geliştiricileri ve diğer ticari müşteriler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ısı şebekesine olan bağlantının tam olarak ne verdiğini sertifikalı ısı alımıyla gösterebilirler.

Özel ürünler

Orgaworld, Amsterdam’ın kuzeybatı bölgesindeki bölgesel ısıtma (büyük) işletme kullanıcılarına özel bir ürün olarak bir GoO ile ısı sunmak için Vattenfall ile işbirliği yapıyor. “Isı Seçimi” adı altında Vattenfall, yerel üreticilerle birlikte Rotterdam, Arnhem ve Nijmegen bölgelerinde sertifikalı yeşil ısı da sağlıyor.

Awater, ayrılmış sürdürülebilir GoO’ların şu anda yalnızca kısmen müşterilere satıldığına dikkat çekiyor. “Ancak, Orgaworld’den sürdürülebilir şekilde üretilen tüm ısı, ısı ağımızda iyi bir varış noktası haline geliyor. Ancak istemediğimiz şey, GO’ların zamanla yetersiz olması.”

Sürdürülebilir ısı sertifikası

CertiQ Hollanda’da hem elektrik hem de ısı için GO’lar yayınlamak üzere atandı. CertiQ’nun ilişki yöneticisi Ivo de Vries’e göre, sürdürülebilir şekilde üretilen ısı sertifikalarına artan bir ilgi var.

De Vries, “Bir GoO, sürdürülebilir ısı üreticisi olarak SDE sübvansiyonu almak için gereklidir” diye açıklıyor. SDE sübvansiyonu için karar alan bir üretici, kurulumu CertiQ’ya kaydettirmekle yükümlüdür. RVO, verileri kontrol etmek için CertiQ’nun GVO uygulamasına danışır. “Gerçek ticari işlem sayısı, faiz gösteren taraf sayısından biraz daha az. Isı için GO’lar sistemi, yeşil enerji ile karşılaştırıldığında, aslında henüz emekleme aşamasındadır.”

Awater şunları ekliyor: “Talebin artmasını bekliyoruz ve bu seçeneğin, ısı şebekesi için yüzey suyu ve güneş kollektörlerinden gelen ısı gibi yeni, sürdürülebilir kaynakların geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyrouz”.

Sürdürülebilir iş operasyonlarında ek adım

“Bölgesel ısıtma kullanan şirketler ısı için GvO’lar ile KSS performansını artırabilir” diyor Awater. “Örneğin, iç ve dış paydaşlara tamamen yenilenebilir ısı kullandıklarını gösterebilirler.” Awater karşılaştıkları ilginin karbon ayak izini daha da azaltma hırsı olan belediyeler veya eğitim kurumları gibi kuruluşlardan geldiğini belirtiyor. GO ile ısı, sürdürülebilir iş faaliyetlerinde fazladan bir adım atmak isteyen ve – yeşil enerjide olduğu gibi – biraz daha yüksek bir orana sahip kuruluşlar için uygundur.

GO’lar ve enerji performansı

De Vries ve Awater’a göre, sürdürülebilir ısının enerji etiketi ve yeni inşaat için NZEB gereklilikleri gibi çeşitli enerji performans etiketlerinde hesaba katılmaması gibi bir engel daha var. Sürdürülebilir ısı (kısmen) BREEAM yöntemine dahil edilebilir. Bu yıl, ilgili konuda daha fazla netlik bekleniyor.

De Vries: “CertiQ, sorumlulukların ve rollerin daha açık bir şekilde atandığı ve ısı için bir ölçüm kodunun getirildiği yenilenmiş bir Isı Yasası’ndan yanadır. Odak giderek artan bir şekilde sürdürülebilir ısıya geçtiğinden, bu ihtiyaç artacaktır. Şu anda, ısı için GoO’larla ilgili olarak hala bir şebeke operatörü olarak hareket etmemiz gerekiyor.” diyor.

Suurmeijer, tıpkı yeşil elektrik gibi, yeşil ısının da ortak bir terim haline gelmesi gerektiğini söylüyor. “Bu konuda çok hevesliyiz ve çok fazla potansiyel görüyoruz. İnsanlar o zamanlar yeşil enerji ile yaptıkları gibi buna alışmak zorunda kalabilirler. Uzun vadede, hanehalklarının, kendi ısı şebekelerine bağlı olmayan kaynaklardan bile bir GO ile ısı satın alma fırsatına sahip olmasını umuluyor. Bu seçim özgürlüğü artırır ve böylece piyasa güçlerini harekete geçirir. Awater şunları ekliyor: “Yenilenebilir ısıya daha fazla dikkat edilmesinin, ısı ağına bağlayabileceğimiz daha fazla kaynağa yol açacağını umuyoruz.”

Kaynak: ThinkGeoEnergy