Haberler

TÜBA, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli düzenledi

TUBA, Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı, Afyon, 2020 (kaynak: O. Mertoğlu)
Cannur Bozkurt 3 Mar 2020

TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi - Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” 19-20 Şubat günü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program, 21 Şubat günü düzenlenen geziyle sona erdi.

TÜBA tarafından gerçekleştirilen, Afyonkarahisar Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş (AFJET) iş birliğiyle ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay katılımcılara; ülkemizde jeotermal enerji teknolojileri alanında deneyimli akademisyenler ile kamu, özel sektör ve meslek odaları temsilcilerinin, yatırımcıların ve finansal destek sağlayan kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği bir platform sundu. Bu kapsamda ülkemizde jeotermal enerji teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin hem akademik hem de sektörel boyutta ele alındı, ülkemizdeki teknolojik altyapı ve yeni trendler konusundaki öngörüler paylaşıldı. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında “2023 ya da 2071 hedeflerimiz varsa ve sanayimizi, insanımızın refah seviyesini daha yükseğe taşımak istiyorsak enerjiyi hem sürdürülebilir kılmak hem de enerjiden maksimum düzeyde istifade etmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye indirmek zorundayız.” diyerek el birliğiyle, Türkiye’nin öncelikli Ar-Ge alanlarında yer alan enerji paydasında Çalışma Grubu ile rüzgârdan nükleere, güneşten doğalgaza kadar tüm kaynaklarımızı multidisipliner bakış ve hibrit enerjiyle yeni bioenerji kaynaklarıyla daha iyi daha verimli daha ucuz nasıl elde edebiliriz sorusunun cevabının arandığını belirtti.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise konuşmasında yenilenebilir enerji kaynaklarına talebin arttığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Çalıştay’ın ilk oturumu Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi; Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Fahri Prof. Orhan Mertoğlu Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Uygulamalar ve Teknolojiler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi Olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Jeotermal Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Jeotermal ve Biyokütle Enerjisi Grubu Koordinatörü İlker Özata Jeotermal Enerjinin Gelişimi, Fırsatları, Problemleri ve Çözümleri ve Afyon Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Bölgesinde Jeotermal Suların Entegre Kullanımı hakkında konuştu.

İkinci oturum ise TÜBA Asli Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz başkanlığında başladı. TÜBA Şeref Üyesi TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç Jeotermal Enerji: Türkiye ve Dünyada Durum, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer Jeotermal Kaynaklı Yeni Enerji Seçenekleri ve Alternatif Çıktılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden (İYTE) Prof. Dr. Alper Baba Jeotermal Kaynakların Çevresel Etkileri ve Bunlara Yönelik Yenilikçi Teknikler, AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız Afyonkarahisar İlinde Jeotermal Sektöre Yönelik İyi Uygulama Örnekleri ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Candansayar ise Jeofizik Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemlerle Jeotermal Aramalar: Yeni Gelişmeler adlı sunumlarını yaptılar.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nun başkanlığını üstlendiği üçüncü oturumda; Jeoloji Mühendisleri Odası, Bilimsel Teknik Kurul Üyesi İbrahim Akkuş Türkiye’de Jeotermal Enerji Gerçeği: Potansiyel ve Sorunlara Genel Bir Bakış, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) Prof. Dr. Niyazi Aksoy Jeotermal Santrallerden Atmosfere Salınan Yoğuşmayan Gazların Jeotermal Rezervuara Enjeksiyonu, TÜBA Asli Üyesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak Üniversitelerin Jeotermal Kaynaklarla Isıtılması ve Termal Kaynakların Sağlık Alanında Kullanımı Üzerine Tecrübe Paylaşımı, ANJET Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Seyman Sandıklı (Afyonkarahisar) Jeotermal Bölgesinde Jeotermal Suların Tek Elden Dağıtımı, Zorlu Enerji Grubu Proje Geliştirme Birimi Yöneticisi Ural Halaçoğlu Jeotermal Enerji Santrallerinde Çevreci ve Verimlilik Arttırıcı Teknolojiler ve İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Teknik Hizmetler Uzmanı Koray Yiğit Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminde (JBIS) Bina Altı Motorlu Debi Kontrol Sisteminin İncelemesi üzerine konuştu.

DEÜ’den Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan dördüncü ve son oturumun başkanlığını yürüttü. MTA, Jeotermal Koordinatörü Oktay Çelmen Türkiye Jeotermal Enerji Kaynak Potansiyeli ve MTA Genel Müdürlüğü Çalışmaları, TÜBA Asli Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Jeotermal (Toprak) Kaynaklı Isı Pompaları Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, TSKB, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürlüğü Grup Yöneticisi Tulu Ertem Jeotermal Enerji Yatırımlarının Finansmanı, Teknik ve Çevresel Unsurları, Kalkınma ve Yatırım Bankası Kıdemli Uzman Hilal Kıvanç Ateş ise Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi: Risk Paylaşım Mekanizması üzerine tartıştı. Çalıştay’ın ilk günü değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

Çalıştaya ilişkin videolara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TÜBA