Haberler

Turboden’in kurucusundan genç mühendisler için tavsiyeler

Turboden'in kurucusu Mario Gaia (kaynak: Forbes Mitsubishi Heavy Industries BrandVoice, Turboden)
Cannur Bozkurt 14 Ara 2020

İtalyan Turboden'in ana şirketi Mitsubishi Heavy Industries’in bir yayınında, Turboden'in kurucusu ve onursal başkanı Mario Gaia, genç mühendislere tavsiyelerini ve şirketin başlangıcına dair hikayelerini paylaştı.

Mitsubishi Heavy Industries’in dahili bir yayınında yer bulan yakın tarihli bir makale, Turboden Kurucusu ve Onursal Başkanı Mario Gaia’nın mühendislik alanında tatmin edici bir kariyere yönelmek üzerine deneyimlerini paylaştı.

Mario Gaia bir mühendis, yenilikçi, girişimci ve iş adamı olarak yarım yüzyıldan fazla bir süredir enerji alanında çalıştı. MHI Group şirketi Turboden’in kurucusu ve onursal başkanı Gaia, kariyerine, Politecnico di Milano’da Profesör Gianfranco Angelino’nun araştırma ekibinde Organik Rankine Döngüsü (ORC) termodinamiği ve tasarımını araştırarak başladı.

ORC sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, geleneksel yakıtlar ve endüstriyel proseslerden gelen atık ısı, atık yakma fırınları, motorlar veya gaz türbinleri dahil olmak üzere birçok kaynaktan elektrik ve termal güç üretmesiyle, dekarbonizasyonda önemli ve çok yönlü bir teknoloji haline gelmiştir.

Teknolojinin yaratabileceği etki konusunda hevesli olan Gaia, 2013 yılında MHI Group’un bir parçası haline gelen Turboden’in kuruluş çalışmalarına 1980 yılında başladı. Bu yıl şirketi 40 yaşına giren Gaia, her birinin sürekli büyüme ve yaratıcılık için hayati olduğunu düşündüğü başarı, başarısızlık ve ilham veren anları yansıtıyor.

Yeni başlayan mühendislere hitap ederken, başarılı bir kariyere sahip olmak için en önemli beceriler ve nitelikler nelerdir? Başarılı bir mühendislik şirketi nasıl kurulur?

Şirketler, iyi mühendislerin başarılı olmasına yardımcı olan ve Turboden’in sürekli gelişiminin merkezinde yer alan niteliklerden yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ederek büyür. Mühendislik alanında, teknik mükemmellik, yaratıcı, girişimci insanların gelişmesine izin veren bir temel oluşturur.

İster acemi ister deneyimli olsun, mühendisler, genç ve kıdemli tüm meslektaşlarının değer gördüğü ve ortak hedefleri paylaştığı bir ekibin parçası olduğunu hissetmelidir. Bu kulağa basit gelsede, ancak herkesin çözümler önerme, yaratıcı olma ve dahil olma fırsatları yaratan bir şirket kültürü oluşturmak için çalışmasını içeriyor.

Hangisinin daha iyi öğretmen olduğunu düşünüyorsunuz; başarı mı yoksa başarısızlık mı?

Başarıdan öğrenmek başarısızlıktan daha kolaydır. İkincisi daha acı vericidir, ancak her ikisi de geçerlidir. Başarı cesaret vericidir. Genellikle yeni düşünceyi ve işleri yapmanın yeni yollarını destekleyen analiz ve bilgiyi harekete geçirir.

“[Başarısızlık], hatalar için tüm sorumluluğu almanızı ve kendinize karşı dürüst olmanızı gerektiriyor ve bu kolay değil.”

Öte yandan, başarısızlık korku yaratır ve yaptığınız şeyin geçerliliğini sorgulamanıza neden olur. Hatalar için tüm sorumluluğu almanızı ve kendinize karşı dürüst olmanızı gerektirir ve bu kolay değildir. Birisi başarısız olduğunda, deneyimden öğrenmeye hazır olmanız şartıyla hem zor bir ders hem de iyi bir öğretmen olabilir.

Yeni bir enerji üretme yöntemine dayalı bir şirket kurmanıza ne sebep oldu?

Kariyerim boyunca içgüdülerimi takip ettim ve merakın icadın anası olmasına izin verdim. Genç bir öğrenci olarak, buhar motorlarında farklı bir sıvı kullanmanın etkisinin ne olacağını merak ettim. Yıllar sonra, Profesör Gianfranco Angelino’nun Politecnico di Milano’daki araştırma grubuna katıldıktan sonra cevabı keşfettik.

Profesör ve üniversiteden diğer arkadaşların yardımıyla bazı küçük ORC makineleri tasarladım. Babam değerli taş işleme atölyesinde bana yer buldu ve bu eşsiz sistemleri geliştirmek ve inşa etmek için uzun saatler harcadım.

Daha ileri deneyler ORC türbinlerinin gücünün artmasına neden oldu, 1980’de mühendis iken girişimci oldum. Kendi birikimlerime yatırım yapan ve arkadaşlarım, ailem ve üniversitedeki meslektaşlarım tarafından desteklenen küçük bir girişim hayat buldu ve o zamandan beri yenilikler yapıyor ve büyüyor.

Bir iş kurmak çok sayıda zorluk içerir. Sizinkinin başarılı olacağını ne zaman anladınız?

Her yeni işletme gibi, finans da başlangıçta büyük bir zorluktu. Deneysel ORC makineleri inşa etmek pahalı bir iştir, ancak arkadaşların yardımıyla erken zorlukları aştık.

Geriye dönüp bakıldığında, Turboden için dönüm noktası, biyokütleyi bir ısı kaynağı olarak kullanmak üzere uyarlanabilen yüksek sıcaklıklı ORC sistemlerini hedefleme kararı olmuştur. 1997’de İsviçre Ordusu’na 300 kW’lık bir ORC sistemi tedarik eden ilk başarıyı, bunu takip eden birkaç yıl içinde yaklaşık yüz biyokütle beslemeli sistem izledi ve iş oradan başladı.

Benzersiz sistemimiz, kamu hizmeti kullanmayan müşterilere ısıyı elektriğe dönüştürmenin güvenilir ve kullanımı kolay bir yolunu sağladı. Müşterilerimizin tesislerinin diğer bölümlerinden sorumlu olan mühendislik şirketleri ve kazan üreticileri ile karşılıklı güven temelinde işbirliği yapmak, kesinlikle Turboden’in büyümesinde etkili olmuştur.

“Başarılı bir işbirliği, genç mühendislerin yenilikler yapmalarına ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olmanın önemli bir parçası olan güven ve saygıya dayanır.”

Şirketler genç mühendisleri yaratıcı ve yenilikçi olmaya nasıl teşvik etmelidir?

Turboden’in tarihi, temelde ortak bir ruhu paylaşan ve her biri kendine özgü bir şekilde kendilerinin en iyisini veren gençlerin hikayesidir. Başarılı işbirliği, genç mühendislerin yenilik yapmasına ve yaratıcı çözümler geliştirmesine yardımcı olmanın önemli bir parçası olan güven ve saygıya dayanır.

Bence başarımızın temel ilkelerinden biri, yaratıcılığı, becerisi ve bağlılığı şirketi ileriye taşımaya devam eden insanları işe almak, teşvik etmek ve onlara değer vermek olmuştur.

Kaynak: ThinkGeoEnergy