Haberler

Türk Jeotermal Yatırımcıları Dünya Bankası Fonunu Bekliyor

World Bank Building, Washington, D.C. (pingnews)
Eren Günüç 4 Mar 2017

Dünya Bankası 2017 Bahar aylarında TKB ile ortak geliştirdikleri bir jeotermal fonu Türk yatırımcısı ile paylaşacak. Bu mekanizma ile sektördeki yatırımcıların sabit yatırım maliyeti içerisinde önemli risk içeren ilk evre arama ve doğrulama kuyu açma maliyet risklerinin paylaşılması amaçlanmakta.

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile Dünya Bankası arasında; Jeotermal enerji yatırımlarının teşvikine yönelik Temiz Teknoloji Fonundan sağlanan 39,8 milyon ABD Doları tutarındaki hibe anlaşması ve Jeotermal enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşması 30.11.2016 tarihinde imzalanmıştı.

Dünya Bankası’ndan alınan bilgilere göre 2017 baharında bu kredilere başvuru koşulları açıklanacak ve Dünya Bankası bir çalıştay ile yatırımcıları bilgilendirecektir.

Söz konusu Hibe anlaşması çerçevesinde oluşturulacak Risk Paylaşım Mekanizmasının uygulayıcı kuruluşu Türkiye Kalkınma Bankası olacaktır. Bu mekanizma ile sektördeki yatırımcıların sabit yatırım maliyeti içerisinde önemli risk içeren ilk evre arama ve doğrulama kuyu açma maliyet risklerinin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisi altında sağlanan 100 Milyon USD tutarındaki uzun vadeli kaynak ile jeotermal projeleri için;

i) kapasite geliştirme/üretim sondaj aşaması ve
ii) buhar toplama ve güç tesisi inşa aşamaları için finansman sağlanacaktır.

Fon hakkında bilgiler yayınlanınca www.JeotermalHaberler.com adresinden sizlerle paylaşacağız.

Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası