Haberler

Türkiye-Japonya Jeotermal Enerji Çalıştayı, 28 Ocak’da Ankara’da yapılıyor

Cannur Bozkurt 16 Oca 2020

Turboden, 28 Ocak'ta Metropolitan Hotels Ankara'da Türkiye-Japonya Jeotermal Enerji 2020 Çalıştayı'na katılıyor.

28 Ocak, Ankara Metropolitan Hotel’de Türkiye-Japonya Jeotermal Enerji Çalıştayı gerçekleşecek.

Çalıştayın katılımcıları arasında kamuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ETKB, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), vb. kurumlar temsil edececek.

Özel sektörden Jeotermal Elektrik Santrali Yatırımcıları Derneği (JESDER) üye şirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Gürmat Elektrik Üretim A.Ş, 3S Kale Enerji Üretim A.Ş. ve diğerleri de çalıştay katılımcıları arasında.

Kamu ve özel sektörün yanı sıra, Çalıştaya ayrıca, enstitü ve üniversiteler, Türkiye’de faaliyet gösteren Japon şirketleri ve bir Japon Heyeti’de katılacak.

Bu vesileyle, Turboden Jeotermal Satış ve İş Geliştirme Müdürü Joseph Bonafin, Mitsubishi Hitachi Power Systems ve Turboden’in, çözümleri ile bu alandaki engin deneyimleri sayesinde müşterilerini orta-düşük entalpi kaynaklarının kullanımında nasıl desteklediğini açıklayacak.

Çalıştay Programı

1) Her iki hükümetin temsilcilerinden, ülkelerin jeotermal kalkınmasına odaklanan yenilenebilir enerji ile ilgili politika

2) Geliştirilmiş Jeotermal Sistem (EGS), diğer jeotermale ilişkin teknolojiler ve METI / JOGMEC tarafından jeotermal gelişim destekleyici önlemlerin ayrıntıları

3) Japonya’da devlet destekleyici önlemler (risk azaltma sistemi) (Jeotermal Enerji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.) (GER & D) dahil olmak üzere maliyet paylaşımlı arama sondajları ve diğer erken aşama sondajlarının ayrıntıları

4) Silika toplama sistemi ve Lityum toplama sistemi (JGC Japan Corporation / GER & D)

5) Japon jeotermal türbin teknolojileri (Toshiba, Fuji Electric, Turboden)

6) Finansal kuruluştan bazı öneriler (JBIC)

7) Türkiye’de jeotermal kalkınmaya ilişkin zorluklar (JESDER)

8) Türkiye-Japonya işbirliğinin daha fazla takip edilmesi gereken alanları belirlemek için Panel Tartışması.

Kaynak: Turboden