Haberler

Türkiye’de Jeotermal Kalkınma Üzerine Etki Değerlendirme Raporu

Rapor başlık sayfası, ekran görüntüsü
Merve Uytun 24 May 2021

EBRD, Türkiye'deki mevcut ve planlanan jeotermal santrallerin ve faaliyetlerin etkilerine ilişkin kapsamlı nihai Kümülatif Etki Değerlendirmesi raporunu yayınladı.

Avrupa Birliği’nin EBRD’ye sağladığı mali destekle Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasındaki teknik işbirliği anlaşması kapsamında, “Türkiye: Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi ”projesi tamamlandı.

Şimdi son formatında yayınlanan rapor, mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin kümülatif etkilerini bölgesel bazda değerlendiriyor, jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için stratejik planların geliştirilmesini, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin ve gelişiminin etkin kullanımı için çevresel ve sosyal politikaların belirlenmesi ve önerilen politikaların uygulanmasına yardımcı olunmasını sağlıyor. 400’den fazla sayfalık rapor oldukça kapsamlı ve Türkiye’deki jeotermal enerji gelişimi ve kullanımına önemli derecede ayrıntılı bir bakış sağlar. Daha önce taslak raporun yayınlandığını bildirmiştik.

Proje çıktıları ile; Jeotermal kaynak kullanımının çevresel ve sosyal etkilerinin en aza indirilmesi için yetkili makamlara, proje geliştiricilere ve yatırımcılara (kredi verenler dahil) destek sağlanması ve projeler geliştirilirken dikkate alınması gereken sınırlamaların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin temel hedefleri aşağıdaki gibidir;

  • Jeotermal santrallerin uygulanmasında herhangi bir faaliyetin olası çevresel etkilerini ve doğal kaynakların kullanımına ilişkin sınırlamaları belirlemek ve değerlendirmek,
  • Jeotermal kaynak kullanımına ilişkin stratejik plan ve politikaların uygulanmasında çevresel ve sosyal değerlendirme faktörlerinin yeterliliğini incelemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) ve diğer paydaşlara gerekli bilgileri sağlamak,
  • Teknik, çevresel ve sosyal zorlukların nasıl yönetildiğini değerlendirmek ve potansiyel olumsuz etkilerin nasıl en aza indirileceğine ve sürdürülebilir jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin olumlu etkilerin nasıl artırılacağına ilişkin stratejik öneriler sunmak.

Projenin çıktıları:

  1. En İyi Uygulama Kılavuzu – Bu broşür Bakanlığa (ÇŞB), yerel yetkililere, geliştiricilere ve kredi verenlere projenin nasıl geliştirileceği ve hangi etki azaltma önlemlerinin dikkate alınması gerektiği konusunda pratik rehberlik sağlayacaktır.
  2. Nihai Kümülatif Etki Değerlendirmesi (CIA) raporu – Bir Kümülatif Etki Değerlendirmesi raporu, mevcut ve planlanan jeotermal enerji santrallerinin ve diğer faaliyetlerin Proje alanındaki değerli çevresel kaynaklar üzerindeki olası çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini değerlendirir. (Nihai belge – Türkçe (pdf) ve İngilizce (pdf))
  3. Halk Müzakeresi Raporu – Kısa rapor; CIA belgesinin bu danışma sürecini ve toplantıların sonuçlarını özetliyor.

Raporlar yukarıdaki bağlantılardan indirilebilir (hem Türkçe hem de İngilizce olarak mevcuttur).

Kaynak: ThinkGeoEnergy