Haberler

Uganda, güneş ve jeotermal enerjiyi teşvik eden yeni enerji politikası planlıyor

Uganda'nın başkenti Kampala'da ufuk çizgisi (kaynak: flickr / Todd Huffman, creative commons)
Cannur Bozkurt 27 Oca 2020

Yeni planlanan ulusal enerji politikası altında Uganda, güneş ve jeotermal projelerin geliştirilmesini desteklerken, ülkedeki elektriğe olan talebi arttırmayı ve daha uygun maliyet ile sağlamayı planlıyor.

Uganda, ulusal enerji politikasının yeni ve gözden geçirilmiş bir taslağı yayınlandı. Bununla ülke, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji gelişimini öne sürecek stratejileri dayatmayı hedefliyor.

Günümüzde biyokütle enerjisi, esas olarak yakacak odun, odun kömürü ve mahsul artıkları olmak üzere Uganda’da tüketilen toplam enerjinin yaklaşık % 88’ini temsil etmektedir. Elektrik şu anda, çoğunlukla hidroelektrik olmak üzere öncelikli enerji arzının sadece % 2’sine karşılık gelirken, fosil yakıtlar enerji karışımının yaklaşık % 10’unu karşılamaktadır. Biyokütledeki büyük artış – makalede açıklandığı gibi – büyük ölçüde kırsal alanlardaki insanların elektrik alamamasından kaynaklanmaktadır.

“Özellikle kırsal alanlarda talep artışını, karşılanabilirliği ve alımı olumsuz etkileyen sınırlı miktarda elektrik kullanımı söz konusudur. Planlı üretim kapasitesine kıyasla düşük talep büyümesinin, tüketici tarifeleri üzerinde baskı oluşturması muhtemel ”, taslak enerji politikası notlarında bildirildi.

Ülke, enerji sektörüne daha fazla yatırım çekmek isterken, öncelikli olarak özel sektörden kademeli olarak geçiş, kalkınmayı kamu-özel sektör ortaklıklarına ve daha iyi satın alınabilirlik için daha fazla kamu finansmanına yönlendirdi.

Enerji politikası, yatırımcıları cezbetmek için jeotermal arama riskinin yönetimi için fon toplamanın yanı sıra, mali ve diğer teşvikler yoluyla özel jeotermal kaynak geliştirme için yenilikçi finansman mekanizmalarının formüle edilmesinin etkisinden bahsediyor.

İngiltere şirketi Bantu RG Energy, yerel iştiraki Bantu Enerji Uganda Limited aracılığıyla, Uganda’da ulusal şebekeye bağlı bir jeotermal enerji santrali kuran ilk şirket olmak istiyor.

Şirket, Nebbi ilçesinin Panyigoro bölgesinde 10 MW’lık bir jeotermal enerji santrali kurma planlarını Elektrik Düzenleme Kurumu ile yazılı olarak paylaştı. Şirket, üretim lisansı için başvurmadan önce fizibilite çalışmalarını planlıyor.

Kaynak: ThinkGeoEnergy