Haberler

WING Türkiye’den seminer: Magma Odaları’nın Jeotermal Akışkanlar İçin Önemi

Magma odası (genel görsel)
Cannur Bozkurt 29 Tem 2020

WING Türkiye, webinar serilerine Dr. Özgür Karaoğlu tarafından gerçekleştirilecek “Magma Odaları'nın Jeotermal Akışkanlar İçin Önemi, Türkiye'den Örnekler” sunumu ile devam ediyor.

Jeotermalde Kadınlar (WING) Türkiye, düzenlediği web semineri serilerine ilginç bir konu ile devam ediyor. 21 Ağustos 10:30’da gerçekleştirilecek etkinliğin konusu “Magma Odaları’nın Jeotermal Akışkanlar İçin Önemi, Türkiye’den Örnekler”.

Ergime süreçleri sonucu daha sığ yerleşen magma odaları (2-8 km derinlikte) ve daha derinlerde bulunan magma rezervuarları (15-30 km) kabuk içerisinde stres ve ani ısı değişimlerine neden olmaktadır. Magma oda ve rezervuarlarından magma ergiyiğinin kabuk boyunca yanal ve yüzeye doğru volkanik püskürmeler ile sonuçlanacak şekilde hareket etmesi magma odası içi ve çevre kayaçların termomekanik özelliklerine bağlı olarak meydana gelir.

Magma odası içindeki kritik basıncın aşılması ve magmanın hareket etmesi aynı zamanda bölgedeki tektonik olaylarla da sıkı sıkıya ilişkilidir. Magma’nın kabuk içerisinde dayk ve siller şeklinde aktivitesi aynı zamanda özellikle üst kabukta diğer akışkanlar için ısıtıcı kaynak görevi de görür.

Bu sunumda farklı derinliklere yerleşmiş magma oda ve magma rezervuarlarının, farklı magma oda sıcaklıkları ile açılmalı ve sıkışmalı tektonik rejimlere maruz kaldığında, kabuk içindeki stres ve sıcaklık değişimlerinin nasıl meydana geldiğini, Türkiye’deki örnek volkanik alanlar üzerinde, nümerik analizlerden üretilen simülasyon sonuçları anlatılacaktır.

WING Türkiye tarafından düzenlenen web seminerine buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

2014 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Dr. Özgür KARAOĞLU Yüksek Lisans tezinde “Nemrut Kalderası’nın Volkanolojik Evrimi’ni, Doktora tez çalışmasında “Uşak-Güre Havzasının Tektono-volkanik Evrimi” konu başlıklarını çalıştı. Fiziksel volkanoloji, kaldera volkanları, petroloji, yapısal jeoloji, volkanik alanların tektonik kontrolü, supra-detachment havzalar, magma odalarının termomekanik nümerik modellenmesi Dr. Özgür KARAOĞLU’nun çalışma alanları arasında sayılabilir. Bu konularla ilgili SCI endekslerde taranan dergilerde 20’den fazla makalesi bulunmaktadır. Ürettiği özgün yayınlar ile Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından verilen Altın Çekiç ödülünü 3 kez kazanmıştır.

Kaynak: WING Türkiye