Haberler

Yeni etkileşimli derin jeotermal enerji e-öğrenme platformu başlatıldı (Almanca)

LIAG Jeotermal E-Öğrenme Platformu, Almanya (kaynak: leibniz-liag.de)
Cannur Bozkurt 15 Ağu 2020

Alman Leibniz Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, bilimsel ve tercihen önceden jeo-bilimsel bilgiye sahip kişiler için derin jeotermal enerji konularında bir e-öğrenme platformu oluşturdu. Ücretsiz olan platform şimdilik yalnızca Almanca bilen katılımcılara açık.

Son üç yılda, Almanya’da Leibniz Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, derin jeotermal enerji üzerine etkileşimli bir e-öğrenme programı geliştirdi. Platform jeotermal bilgi sisteminin (GeotIS) web sitesinde yayınlandı. E-öğrenme, öğrencilere, eğitimlerine devam eden yetişkinlere ve ilke olarak, doğa bilimleri hakkında önceden bilgi sahibi olan ve tercihen yerbilimsel bilgiye sahip geniş bir ilgi duyan kitleye ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Modeller ve açıklayıcı grafikler yardımıyla çok karmaşık konu, e-öğrenmede basit ve anlaşılır bir şekilde aktarılmaktador. Amaç, sorgulara eğlenceli bir şekilde izin vermektir – örneğin bellek yoluyla, sınav formunda veya boşluğu atama / doldurma yoluyla. Bu, bilgiyi interaktif olarak içselleştirme, kendi hızında öğrenme, içeriğe herhangi bir zamanda erişme ve böylece daha sürdürülebilir öğrenme başarısı elde etme fırsatı verir. Önemli içerik, enerji geçişinin son derece önemli bu konusunu desteklemektedir – bu hedef, korona kısıtlamaları bağlamında bile ihmal edilmemelidir. E-öğrenme ile LIAG, konuma bakılmaksızın çevrimiçi jeotermal araştırma alanı hakkında hedefli öğrenme sunabilir.

E-öğrenme portalı: https://elearning.geotis.de/

Çeşitli öğrenim modüllerindeki içerik

Kendi kendine çalışma için, bölümleri verilen sırayla gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Başlangıçta, çeşitli öğrenme modülleri aracılığıyla derin jeotermal enerji konusuna kısa bir giriş yapılır. Konuya girişin bir kısmı, örneğin, jeotermal sistemlerin sınıflandırılması ve Almanya’daki olası kullanımlardır. Bunu derin jeotermal enerjinin temelleri izler. Bunlar, örneğin, termal su ve jeotermal rezervuar özelliklerini içerir. Sonunda, Almanya’da derin jeotermal enerjinin kullanımı örneklerle sunulmuştur.

Almanya’daki ısıtma geçişi için jeotermal enerjinin büyük önemi göz önüne alındığında, yeni e-öğrenme portalı, GeotIS web sitesinde bulunan jeotermal uzman bilgilerine ideal bir ektir. Jeobilimsel temellere ve jeotermal kullanım kavramlarına kolayca anlaşılır bir giriş sağlamaktadır.

Arka plan bilgisi:

Leibniz Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, GeoFaces araştırma projesinin bir parçası olarak derin jeotermal enerji için etkileşimli bir e-öğrenme portalı geliştirmeye çoktan başlamıştı. Bu projenin amacı, jeotermal bilgi sistemi GeotIS’te görüntülemek için jeotermal ısının doğrudan kullanımına yönelik projeler planlanırken ilgili olan jeolojik, jeofizik ve hidrolik verilerin toplanması ve işlenmesidir.

https://www.leibniz-liag.de/forschung/projekte/drittmittelprojekte/geofaces.html

GeotIS hakkında

LIAG’ın jeotermal bilgi sistemi GeotIS, Almanya’da benzersizdir. GeotIS için veri tabanını oluşturan 30.000’den fazla sondaj verisi, daha fazla araştırma ve yayın için benzersiz bir potansiyel sunar. Platform, esas olarak LIAG araştırma projelerinin sonuçları, petrol-doğal gaz kuyularının verileri, ayrıca jeotermal, termal ve maden suyu kuyuları ve maden kuyu bilgilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, LBEG’in hidrokarbonlar hakkındaki özel bilgi sisteminden, proje ortaklarının veri stoklarından ve eski GDR’nin “ana depolama tankı sondaj verilerinden” hidrolik verileri de içerir. LIAG’den gelen sıcaklık verileri ve proje ortaklarından çeşitli haritalardan gelen yapısal veriler de dahil edilmiştir. Araştırma arayüzü, uzman bilgilerinin topografik ve istatistiksel verilerle birleştirildiği etkileşimli haritaların dinamik olarak oluşturulmasını sağlar. 5000 metre derinliğe kadar dinamik olarak oluşturulmuş dikey ve yatay bölümler de yeraltı hakkında ayrıntılı bir fikir vermektedir. GeotIS ayrıca Almanya’da faaliyette olan veya yapım aşamasında olan derin jeotermal sistemler hakkında bilgi sistemi “Jeotermal lokasyonları” da içermektedir. https://www.geotis.de

LIAG hakkında

Merkezi Hannover’de bulunan Leibniz Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü (LIAG) bağımsız, üniversite dışı bir araştırma kurumudur. Uygulamalı jeofizikten yöntemler kullanılarak, sosyal önemi olan geleceğe yönelik konular incelenir. Araştırmanın odak noktası, kullanılabilir alt zeminin araştırılması ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesidir. Enstitü, jeofizik araştırmalarında 50 yılı aşkın deneyime sahiptir. https://www.leibniz-liag.de/

Kaynak: ThinkGeoEnergy