Haberler

Yeni İş Yaratma Yasası, Endonezya’da jeotermal ile merkezi hükümetin rolünü güçlendiriyor

Muara Laboh jeotermal proje sondaj sahasında sondaj kulesi, Endonezya
Cannur Bozkurt 12 Eki 2020

Endonezya'da ilan edilen yeni İş Yaratma Yasası, Endonezya'nın merkezi hükümetinin politika belirleme, düzenleme, lisanslama, denetim, keşif, kullanım vb. jeotermal gelişim üzerindeki rolünü güçlendiriyor.

Endonezya’dan gelen haberler, Endonezya’daki jeotermal kalkınmada merkezi hükümetin otoritesini güçlendiren yeni bir İş Yaratma Yasası hakkında bilgi paylaştı.

İş Yaratma Yasası (UU), özellikle jeotermal olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji (EBT) sektörünü de hedefliyor. Bu son düzenlemede, merkezi hükümet Endonezya’da jeotermal enerjinin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili çeşitli stratejik yetkilere sahip oluyor.

  1. Maddede, İş Yaratma Kanunu, 21 Sayılı Jeotermal Enerji ile ilgili Kanunda yer alan hükümlerde çeşitli değişiklikler yapmakta. Değişikliklerden biri Madde 6’da ve burada, merkezi hükümetin jeotermal enerjiyi yönetme yetkisinin şunları içerdiği yazılı:
  • Ulusal politika oluşturma
  • Jeotermal düzenleme
  • Jeotermal ile ilgili işletme lisansı
  • Jeotermal iş faaliyetlerinin doğrudan kullanımı için normların, standartların, kılavuzların ve kriterlerin oluşturulması
  • Rehberlik ve denetim
  • Jeolojik verilerin ve bilgilerin yanı sıra jeotermal potansiyelin yönetimi
  • Jeotermal kaynakların ve rezervlerin bir bilançosunun envanteri ve hazırlanması
  • Jeotermal enerjinin araştırılması, işletilmesi ve / veya kullanılması
  • Araştırma, geliştirme ve mühendislik yeteneklerinin teşvik edilmesi.

Temel Hizmet Reformu Enstitüsü İcra Direktörü Fabby Tumiwa, “merkezi hükümet” teriminin İş Yaratma Yasasının tüm bölümlerinde tutarlı bir şekilde kullanıldığını söyledi. Bunu, merkezi hükümetin bölgesel hükümetlere karşı daha yüksek konumunu vurgulama çabası olarak değerlendirdi.

Şimdiye kadar, Endonezya’da jeotermal kalkınmanın önündeki kısıtlamaların genellikle yerel yönetimler alanındaki karmaşık lisanslamadan kaynaklandığı kabul edilmelidir. Ancak son yıllarda, özellikle de 21/2014 sayılı Kanunun çıkarılmasından bu yana, bölgesel düzeyde lisanslama yalnızca doğrudan kullanım içindir.

Jeotermal enerjinin artan kullanımını teşvik etmek için, ana destekleyici araçlar yalnızca merkezi hükümet tarafından uygulanabilir. Örneğin politikalar, düzenlemeler, finansman, koruma alanlarında jeotermal gelişim gibi risk azaltma vb.

Fabby, “Bu nedenle, bölgelerin elektrik üretimi için jeotermal enerjinin kullanımını teşvik etmek adına yerel kullanım izinleri dışında yapabileceği pek bir şey yok” dedi.

Ayrıca, kağıt üzerindeki İş Yaratma Kanunu, iş kesinliği ve karmaşık lisanslama ile ilgili bir dizi sorunu çözebilir. Bununla birlikte Fabby, jeotermal gelişimin benzersiz zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve hepsine İş Yaratma Yasası ile ulaşılamayacağını veya bunların üstesinden gelinemeyeceğini savunuyor.

Endonezya Jeotermal Derneği Başkanı Priyandaru Efendi, İş Yaratma Kanunu’nda jeotermal sektöründeki merkezi hükümetin otoritesinin hükümleri hakkında çok fazla konuşmadı. Ancak, Endonezya’da sıklıkla ortaya çıkan bürokratik engelleri azaltmak için, prensip olarak, merkezi hükümetin otoritesini güçlendirmenin oldukça önemli olduğunu düşünüyordu. “Bunun dışında bakanlıklar arası bürokrasi de uyumlu hale getirilmeli ve kolaylaştırılmalıdır” diye ekledi.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeotermal Enerji Direktörü Ida Nuryatin Finahari, İş Yaratma Yasasında merkezi hükümetin yetkisinin onaylanmasının Endonezya’daki jeotermal kalkınmanın hızlanmasında etkili olacağından emin. Bu düzenleme, hükümetin jeotermal sektöründeki yatırımı kolaylaştırma isteklerini karşılamak için de yeterlidir. Finahari “Evet, bir etkisi olabilir” dedi.

Kaynak: ThinkGeoEnergy