Haberler

Yeni Zelanda Yenilenebilir Enerji İstatistikleri ve Jeotermal Gelişim

Te Mihi geothermal plant, New Zealand (source: Contact Energy)
Eren Günüç 28 Nis 2017

Yeni Zelanda'da jeotermal enerji gittikçe önemli bir rol oynamakta olup, yenilenebilir enerji üretiminin yaklaşık %21'ine katkıda bulunmakta ve piyasa değeri yaklaşık 2.0 milyar ABD doları değerindedir.

Bugün yayınlanan İstatistik Yeni Zelanda (Stats NZ), su kaynaklarının ve diğer yenilenebilir enerjilerin elektrik üretimi için, Jeotermal’in 2007-2015 yılları arasındaki ekonomik rolü hakkında veri yayınladı.

Bugün yayınlanan Stats NZ raporuna göre, rüzgar ve jeotermal elektrik üretiminde güçlü bir büyüme, önemli ekonomik etkiye neden oldu.

Jeotermal’in Yeni Zelanda’nın toplam yenilenebilir enerji üretimine katkısı 2007’de yüzde 11.5 iken 2015’te yüzde 21’e yükseldi. Aynı dönemde, değeri 1.3 milyar dolardan 2.9 milyar YZ$ dolara (2.0 milyar Amerikan Dolara) yükseldi.

Rüzgarın değeri, 2007’de 238 milyon dolardan (toplam yenilenebilir enerji üretiminin yüzde 2’si) 2015 yılında 884 milyon dolara (yüzde 6) yükseldi.

Elektrik üretmek için kullanılan tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının değeri 2007’de 11.3 milyar dolardan Mart 2015’te sona eren yılda 13.8 milyar dolara yükseldi.

İstatistik hizmetleri müdürü Dan Oberhaus “Rüzgar enerjisi önemli bir enerji varlığı olarak ortaya çıktı” dedi. “Rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarının artan kullanımı, ekonomimize olumlu katkıları gösteriyor.”

Bu bilgi, Stats NZ raporunda, su kaynaklarının ve elektrik üretimi için diğer yenilenebilir enerjilerin varlık değerinin 2007-15 yılları arasında yayınlandı. Rapor, Stats NZ ve Çevre Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan taze su 2017 için destekleyici kanıtlar sunuyor.

Su, en önemli yenilenebilir enerji kaynağımız olmaya devam ediyor ve 2015 yılında 9,8 milyar dolar olarak, tüm yenilenebilir enerjiler için varlık değerinin yarısına katkıda bulundu. Yeni Zelanda’nın elektrik üretiminin% 56’sını (42.362 gigawatt saatlik 23.728) oluşturuyordu.

Odun 143 milyon dolar, biyogaz 95 milyon dolar ve 2015 yılında güneş 9 milyon dolar değerindeydi. Yenilenebilir enerji kaynakları, Mart 2015 yılına kadar toplam elektrik üretiminin yüzde 79’una katkıda bulundu.

Toplam elektrik üretimindeki büyüme, 2007-15 yılları arasındaki nüfustan daha yavaş arttı; bu da kişi başına elektrik enerjisi olarak daha az enerji talebinde bulunulduğunu gösteriyor.

Yeni Zelanda’nın nüfusu 2007’de 4.219.400 iken 2015 yılında 4.580.000 iken% 9 arttı. Aynı dönemde toplam net elektrik üretimi% 1 veya 270 gigawatt saatten daha fazla arttı.

İstatistikler NZ raporu, ulusal hesaplardan ve İş, Yenilik ve İstihdam Bakanlığından gelen verileri kullandı. Bunlar daha sonra, ekonomik istatistikler için kullanılan yaklaşımla tutarlı olan çevresel varlıkları ölçmek için Çevre Ekonomik Muhasebe sistemi sistemi kullanılarak derlenmiştir.

Kaynak:Stats NZ press release via Scoop, ThinkGeoEnergy aracılığıyla

Not: Aksi belirtilmedikçe, dolar miktarı NZ dolardır