Haberler

Yunanistan’da yeni jeotermal düzenleyici taslak onaylandı

Atina, Yunanistan'daki Akropolis (kaynak: flickr/ Falco Ermert, creative commons)
Merve Uytun 22 Haz 2021

Yunanistan'daki kaynakların araştırılması, işletilmesi ve yönetimine rehberlik edecek jeotermal düzenlemeler onaylandı.

Jeotermal enerjinin geliştirilmesi ve Yunanistan’ın zengin jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi için ilk önemli adım Çevre ve Enerji Bakanlığı tarafından tamamlandı.

Yeni Jeotermal İşletmeler Yönetmeliğini onaylayan Bakanlık Kararı, 4602/2019 sayılı Kanun’un (Devlet Gazetesi A 45) “Ülkenin jeotermal potansiyelinin araştırılması, işletilmesi ve yönetimi” ile ilgili düzenlemeleri belirleyen Hükümet Gazetesi’nde (Devlet Gazetesi 1960) yayınlandı.

Yeni Jeotermal Çalışma Yönetmeliği, diğer hususların yanı sıra, ülkenin jeotermal potansiyelinin araştırılması, işletilmesi ve yönetilmesi ile kaynakların rasyonel kullanımı, sağlık ve güvenliğin sağlanması ile işçi ve çevre koruma gibi ilgili diğer konularda yenilikçi düzenlemeleri içermektedir.

Yeni Yönetmeliğin taslağının hazırlanması, Çevre ve Enerji Bakanlığı yetkilileri, EAGME, CRES, ELGO DIMITRA gibi yetkili kurumlar ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden bu alanda önemli deneyime sahip akademisyenlerden oluşan bir Çalışma Grubu tarafından denetlendi.

Kaynak: ThinkGeoEnergy