Haberler

Zorlu Enerji’den iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme

Zorlu Enerji Kızıldere Jeotermal Elektrik Santrali (kaynak: Zorlu Enerji)
Cannur Bozkurt 6 Nis 2020

Zorlu Enerji’nin Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile paylaştığı habere göre, şirket Yönetim Kurulu iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin kararı aldı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile paylaştığı habere göre, şirket Yönetim Kurulu, 3.4.2020’de iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin kararı aldı. Bölünme nedeni ile yeni kurulacak işletmenin adı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. olacak.

Şirket tarafından paylaşılan Yönetim Kurulu Kararının özetini, aşağıda ilgililerin bilgisine sunuyoruz:

“Şirketimizin 03.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
– Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi amacıyla Şirketimizin Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ’nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 1.045.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirkete devrine
– Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 159. maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Birleşme ve Bölünme Tebliği”nin (“Tebliğ”) (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendi ile 20’inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine
– Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine…”

“… – Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. Olgun Zorlu’nun Şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: Zorlu Enerji