Haberler

AltaRock Energy, yeni termoelektrik jeneratörünü test edecek

Cobb Dağları, Kaliforniya, Bottle Rock Power JES (kaynak: Bottle Rock Power)
Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 1 Oca 2019

AltaRock Energy, Cobb, California yakınlarındaki Bottle Rock Power jeotermal tesisinde yeni bir saha ölçekli termoelektrik jeneratörü (TEG) inşa etmek ve test etmek için bir Ar-Ge projesi planlıyor.

AltaRock Energy, şirketin Cobb, California yakınlarındaki Bottle Rock Power jeotermal tesisinde yeni bir saha ölçekli termoelektrik jeneratörü (TEG) inşa etmek ve test etmek için bir araştırma ve geliştirme projesi planlamaktadır. Şirket, Bottle Rock jeotermal tesisini 2015’in sonlarında, daha önce bildirdiğimiz gibi satın almıştı.

Jeneratör boyunca yeterince güçlü bir sıcaklık farkı bulunduğunda TEG’ler elektrik enerjisi üretir (Seebeck etkisi olarak bilinen bir fenomen). Bu, yenilenebilir jeotermal elektriği pazarda daha rekabetçi hale getirmek amacıyla özellikle jeotermal bir kaynaktan elektrik üretmek için geliştirilen ilk TEG olacaktır. Bu proje sadece TEG malzemelerini jeotermal kaynaklarla kullanmanın fizibilitesini kanıtlamakla kalmayacak, aynı zamanda bu teknolojinin bir işletme alanına nasıl kurulabileceğini de geliştirecektir. Bu proje, 2016 yılı sonunda ilan edilen California Enerji Komisyonu’nun Elektrik Programı Yatırım Ücreti (EPIC) programından cömert bir hibe ile desteklenmektedir.

Bu çalışma, jeotermal-TEG teknolojilerini ticari öncesi bir aşamaya getirmek için gereklidir. Bu proje, işletme ölçeğinde jeotermal-TEG projelerinin operasyonel ve performans özelliklerinin ve finansal risklerinin değerlendirilmesine yönelik bir protatip tasarımı destekleyecektir. Proje, kullanılmayan ve yerelleştirilmiş jeotermal kaynakların geliştirilmesini genişletmeyi amaçlamaktadır.

Jeotermal endüstrisinin büyümesi, ekonomik ölçekte jeotermal elektrik üretmek için büyük ve maliyetli enerji santrallerine ve büyük ölçekli altyapıya duyulan ihtiyaç nedeniyle geri kalmıştır. Tipik olarak, bir jeotermal proje elektrik olarak 5 MW’tan daha düşük bir ölçekte elektrik üretemez ve 30 MW’tan daha büyük projeler için çok büyük bir ölçek ekonomisi vardır. Bununla birlikte, TEG teknolojileri, tüm altyapıları (türbinler, buhar boruları vb.) olmadan jeotermal elektrik üretme potansiyeline sahiptir, böylece hem küçük ölçekli üretim hem de jeotermal kaynaklı mikro elektrik şebekeler uygulanabilir ve uygun maliyetli hale getirilebilir. Düşük MW’lı (<5 MW) jeotermal projeler, tüketicilere güneş ve rüzgar üretimi tarafından sağlanan aynı elektrik esnekliğini daha güvenilir bir temel yük elektrik kaynağı olma avantajı sağlayabilir.

Bottle Rock operasyonlarını desteklemek, Kaliforniya’nın yenilenebilir enerji kaynakları kotasını karşılamasına yardımcı olacaktır. Proje, jeotermal tesis geliştirme, ayrıca konut ve ticari gelişim için ek fırsatlara olanak sağlayacak ve Kaliforniyalılar için daha fazla iş olanağı sağlayacaktır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy