Haberler

JESDER, enerji depolama ve hibrit tesisler konusu için toplandı

Cannur Bozkurt Cannur Bozkurt 25 Eyl 2018

Sektör temsilcileri, akademisyenler ve teknoloji üreten şirketlerin temsilcileri ile biraraya gelen JESDER, enerji depolama ve alternatif hibrit tesisler kurma projeleri, deneyimler ve diğer ülkelerde uygulanan yöntemleri görüştü.

21 Eylül’de İzmir’de Zorlu Enerji temsilcisi ile JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, Maltepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi’den akademisyenler ile, AleGroup, Beskan-Belit Müh., CN Group ve EDEAŞ şirket temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Katılımcılar, enerji depolama ve alternative hibrit tesisler kurma projeleri, deneyimler ve diğer ülkelerde uygulanan yöntemler çerçevesinde fikir alış-verişinde bulundular.

Öncelikle güneş enerjisinin, jeotermal enerji santraleri ile entegre çalışması üzerine yoğunlaşılan toplantıda, enerji üretiminde santrallerin performasını arttırabilecek bu yöntemin her ne kadar mevzuat uygun olsa da, yeni bir yönetmelik çıkarılması gerekliliği sonucu vurgulandı.

Toplantıda Zorlu Enerji, kombine ısı gücü santralleri projeleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Temel amacı jeotermal akışkanın hem buhar hem de sıvı fazda depolanabilmesi olan projede, depolamanın ana maddesini Parafin oluşturmaktadır. Yöntem, ihtiyaç duyulduğunda, depodaki enerjinin anında sisteme geri verilebilmesini sağlamaktadır.

Yaşar Üniversitesi, katılımcılar ile, aliminyum ergitme santrallerinin, ısının depolanmasında farklı bir yöntem olarak yurtdışında kullanıdığı bilgisini paylaşmıştır.

EDESA, hidroelektrik santrallerin de hibrit tesisler konusunda iyi bir alternative olduğunu belirtmiş, hızlı şarj ve deşarj olma özelliği ile şebeke verimliliğinin dengelenmesinde önemli bir rol oynadığının altını çizmiştir.

Bilgi Üniversitesi’nden gelen bir öneri ise jeotermalden hidrojen eldesi ile depolama yöntemi olmuştur. Katılımcılar, hidrojen eldesi ile depolama yöntemi, oldukça yüksek bir güce sahip olması ve hacim başına en çok depolama olanağı sağlaması bakımından uygun bir yöntem olduğunda hem fikir olsalar da; uygulanabilirliğinin düşük olduğu kanaatine varmışlardır.

Bir sonraki toplantıda, tartışılan konuların maaliyet ve detaylı çalışmalarını paylaşmayı kararlaştıran katılımcılar, gündemlerine soğutma sistemlerine ilişkin çalışmaların da incelenmesini eklemişlerdir.

Kaynak: JESDER (Basın Bülteni – e-posta paylaşımı)