Haberler

Kanada için yeni bir veritabanı, eski petrol kuyularının jeotermal için kullanılması

Screenshot of Data Dashboard (source: CanGEA)
Avatar Eren Günüç 19 Haz 2018

Kanada Jeotermal Enerji Birliği (CanGEA) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Kanada'nın Alberta eyaletinde açılan petrol ve gaz kuyularının jeotermal potansiyele sahip olduğu hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Araştırmaya göre, 60.000'den fazla kuyu, enerji üretimi (> 120 ° C), endüstriyel ısı (> 90 ° C) veya doğrudan ısı (> 60 ° C) için jeotermal üretim potansiyeline sahiptir.

Kanada Jeotermal Enerji Birliği (CanGEA), “Alberta’da petrol ve doğalgaz kuyularının yeniden kullanımı ile Jeotermal Enerjinin Potansiyeli” başlıklı bir Alberta Kuyu Filtreleme Raporu’nu yayınladı. Bu çalışmanın amacı Kanada, Alberta eyaletinde jeotermal ısı ve elektrik için yeniden kullanılması potansiyeli olan petrol ve gaz kuyularını tanımlamaktı. Sonuçlar, Alberta’da önceden var olan petrol ve gaz uzmanlığından yararlanabilecek jeotermal gelişim için önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Çalışmaya Genel Bakış

31 Ekim 2016 itibariyle Alberta,

  • 60 ° C’den daha büyük kuyu dibi sıcaklıklarına sahip 60.935 kuyu,
  • 90 ° C’den daha sıcak 7.702 kuyu,
  • 120 ° C’den daha sıcak 500 kuyu vardır.

Filtreleme çalışması, Alberta hükümetiyle ortaklaşa finanse edilen CanGEA’nın ilk Alberta jeotermal kaynak değerlendirmesinin bir sonucudur.Bu sıcaklıklar bir kuyunun ne için kullanılabileceğini belirler. 60 ° C’lik kuyular doğrudan kullanım olarak sınıflandırılır ve yıl boyunca seraları ısıtılıp taze ürünler yetiştirilebilir. 90 ° C’lik kuyular endüstriyel ısı olarak sınıflandırılır ve gıda işleme, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi işletmeler için kullanılabilir. Son olarak, Alberta’nın 120 ° C’lik kuyuları enerji üretimi için kullanılabilir. Jeotermal güç temel yüktür ve Alberta için uygun bir seçenektir.

Bu jeotermal fırsatların sadece % 10’u gelişirse, o zaman hala Alberta’da Albertalılar için ısı ve / veya güç ve istihdam olanakları sağlayan 6000 yeni jeotermal sistem bulunabilir. Alberta’daki jeotermal gelecek parlak görünmektedir, çünkü Alberta petrol ve doğalgaz alanlarını yenilenebilir enerji geliştirmede kilit bir ortak olarak yeniden hayal etmektedir.

Kuyu Analizi – Elde Edilen Veriler 31 Ekim 2016

Alberta’da, Alberta Energy Regulator’ın veritabanında kayıtlı yaklaşık 600.000 kuyu bulunmaktadır. Hangi kuyuların jeotermal uygulama potansiyeline sahip olduğunu belirlemek için, veri doğruluğunu sağlamak amacıyla bu kuyulara kapsamlı bir filtreleme ve kalite kontrol süreci uygulanmıştır. Tam jeolojik ve filtreleme metodolojisi raporu Wellhead Analysis’in ekinde bulunabilir.

Alberta’daki tüm kuyular için kuyu verisi (31 Ekim 2016) elde edildi geoSCOUT’ta haritaya aktarıldı. Bu veriler, taban sıcaklığı, log tabanlı kuyu dibi sıcaklığı ve matkap sapı testi alt taban sıcaklıkları gibi gerçek dikey derinlik ve sıcaklık verilerini içermektedir.

Metodoloji

Alberta’da geliştirilmek üzere potansiyel doğrudan kullanım ve / veya kojenerasyon jeotermal kuyularının son filtrelenmiş bir listesini elde etmek için alınan metodolojiler (filtreleme fazları) (diğer bir deyişle Doğrudan Isı, Endüstriyel Isı ve Güç Üretimi).

Sorular 

  • Hangi Alberta Petrol ve Gaz Kuyuları Jeotermal Potansiyeline Sahiptir?
  • Hangi Potansiyel Jeotermal Kuyular İlgili Altyapıya Yakındır?

Çalışmanın amacı Alberta’daki mevcut Petrol ve Gaz kuyularından jeotermal enerjiyi birlikte üretme fırsatının boyutunu göstermektedir. Çalışmanın amacı, bu sonuçlarla daha iyi bir kamu bilinci ve katılımı sağlamaktı; CanGEA, raporu tamamlamak için etkileşimli bir deneyim yaratmak amacıyla Fuzeium ile çalıştı.

Yaklaşım

Bir çift etkileşimli pano oluşturuldu; Genel halkın bu çalışmanın sonuçlarıyla kolayca bağlantı kurmasını ve jeotermal ortak üretimin kendi topluluklarını nasıl etkileyip nasıl etkileyebileceğini hayal etmesini sağlamak.

Sonuç Olarak:

Alberta’da 60.000’den fazla petrol ve gaz kuyusu jeotermal üretim potansiyeline sahiptir. Kuyu dibindeki sıcaklığa göre üç kategori:

  • Güç Üretimi (> 120c): yaklaşık 500 kuyu
  • Endüstriyel Isı (> 90c): yaklaşık 7.200 kuyu
  • Doğrudan Isı (> 60): yaklaşık 53.000 kuyu

Rapor ve veritabanı CanGEA web sitesinden satın alınabilir.

Kaynak: CanGEA, ThinkGeoEnergy aracılığıyla