Haberler

Torba Kanun ile JES yatırımları için yeni düzenlemeler önerildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cannur Bozkurt 23 May 2019

TBMM’ye sunulan torba kanun teklifi ile jeotermal yatırımların önünün açılacağı öngörülüyor. Teklif ile, jeotermal yatırımlarla, başka yatırımların birbirini engellemesi durumunda jeotermal projeler öncelikli olacak.

Anadolu Ajansı tarafından duyurulan habere göre, 17 Mayıs’da Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifi ile uygulamada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda da düzenleme yapılması öneriliyor.

Buna göre, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale gelmesi; yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek.

Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine de Bakanlık tarafından karar verilecek.

Teklifin yasalaşmasıyla Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Bakanlık tarafından alınacak kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili turizm merkezi ya da kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.

Geçmişte yatırım kararlarının Kalkınma Bakanlığı’nın da aralarında yer aldığı 3 bakanlığın imzasını gerektirdiğini hatırlatan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, “Yeni yasayla yetki Enerji Bakanlığı’na verilecek. Bu durum da yatırımların hız kazanmasını sağlayacak” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı, JESDER