Haberler

Yunanistan’da jeotermal enerji için yeni yasal çerçeveye genel bakış

Yunanistan Bağımsızlık Günü (kaynak: flickr / John D. Carnessiotis, creative commons)
Cannur Bozkurt 22 Tem 2019

Yunanistan'ın jeotermal potansiyelinin araştırılması, işletilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilkelere ilişkin yeni bir yasa çıkarılmasıyla, uluslararası hukuk firması Watson Farley & Williams tarafından detayları vurgulayan bir genel bakış yayımlanmıştır.

Uluslararası hukuk firması Watson Farley & Williams, Ulusal Enerji ve İklim’in ayrılmaz bir parçası olan Yunanistan’ın jeotermal potansiyelinin araştırılması, kullanılması ve yönetilmesi için ana ilkeleri belirleyen 4602/2019 sayılı Kanun ile ilgili ayrıntılı bir araştırma notu yayımladı. Avrupa Komisyonu’na sunulan 2030’un planı gelecek yıllara yönelik ulusal stratejiyi belirlemekte.

Kanunla, önceki yönetmeliklere ek olarak yeni parametreleri düzenleyen, “jeotermal kaynakların etkin yönetimini yapılandırmak ve düzenlemek amacıyla” yeni bir düzenleyici çerçeve getirilmiştir.

Mevzuat uyarınca, 90 santigratın üzerindeki kaynaklar Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın sorumluluğunda, ve 30 ila 90 santigrat arasındaki sıcaklıklar “yerel çıkarlar” gerekçesi ile Merkezi olmayan (yerel) idarenin sorumluluğunda yer alacak.

“Ulusal çıkarlar” ve “yerel çıkarlar”ın değerlendirilmesinde kiralama, kullanım vb. konularda farklı prensipler belirlendi.

Enerji üretimi için, raporda, referans güç tarifeleri şu biçimde vurgulanmaktadır:

a) 5 MW’tan daha düşük veya 5 MW’a eşit kurulu kapasite için EUR139/ MWh (yaklaşık $0.1566/ kWh);

b) 5 MW’dan daha büyük kurulu güce sahip santraller için EUR108/ MWh (around $0.1217/ kWh).

Yeni yasaya göre, jeotermal girişimlerin gelişmesini kolaylaştırmak için Hellenik Jeoloji ve Maden Arama Araştırması kapsamında yeni hizmetler yaratıldı.

Raporun tamamı ve ayrıntılara buradan ulaşabiliriniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy