Haberler

18 Mart’ta WING – Seequent’ten web semineri

18 Mart’ta WING – Seequent’ten web semineri
Cannur Bozkurt 11 Mar 2020

18 Mart’ta WING ve Seequent işbirliği ile, WING üyesi Ruken Öztekin "Jeotermal Arama Sondajı Sigorta Mekanizmasının Sektörel Yansıması Ülke Deneyimi" başlıklı sunumunu içeren bir web-semineri düzenleniyor.

WING ve Seequent 18 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 16:00 – 17:00 arasında gerçekleşecek bir web-semineri düzenliyor.

Web-semineri, WING üyesi Ruken Öztekin’in “Jeotermal Arama Sondajı Sigorta Mekanizmasının Sektörel Yansıması Ülke Deneyimi” başlıklı sunumu çerçevesinde, özellikle maliyet ve riskin yüksek olduğu arama sondajlarında uygulanabilecek sigorta ve risk paylaşım mekanizmalarının sektördeki yansımasını tartışacak.

Web-semineri duyurusunda yer alan özeti aşağıda sizlerle paylaşıyoruz:

Türkiye’de ilk jeotermal arama ve araştırmalar 1962 yılında MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından başlatılmıştır. Bu süreç boyunca, MTA tarafından 230 jeotermal saha keşfedilmiştir. 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Maden Suları Kanunu’nun 2006 yılında kabul edilmesiyle MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından keşfedilen jeotermal alanlar ihale süreci ile yatırımcılara devredilmiştir. Bu kapsamda Hükümet’in de desteğiyle Türkiye, Dünya sıralamasında 4. jeotermal enerji üreticisi olmayı başarmış ve jeotermal enerji üretiminde dünya en hızlı büyümeyi gerçekleştirmiştir. Ancak bu kalkınma sürecinde, mevcut riskler ve özel sektöre ticari borç finansmanı eksikliği nedeniyle yeni jeotermal arama faaliyetlerinde önemli bir yavaşlama gözlemlenmiştir. Jeotermal kaynak ve verimliliği sondaj yoluyla tespit edilene kadar yatırımcılar için finansman değerlendirmesi genellikle mümkün değildir, bu yüzden ilk arama finansal olarak yüksek risk taşımakta olup yeni sahaların keşfini zorlaştırmaktadır. Bunun çözümüne yönelik sigorta mekanizmaları jeotermal arama projelerinde özel sektör yatırımlarını kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Araştırma sürecinde bütçe ve dış finansman; keşif amaçları, hedeflenen kaynaklar, kaynağın kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Risk paylaşım mekanizması olarak da bilinen Keşif Sondaj Sigortası Mekanizması, Türkiye’deki geliştiricilerin ilgisini çekmiştir; ancak tarifelerdeki yenilenebilir enerji taahhüdünün 2020’de sona ermesi, sigorta mekanizmasına birçok başvuruyu engellemiştir. Teşvik mekanizmalarının, sigorta mekanizmaları ile desteklenmesi uygun olmakla birlikte, etkili bir şekilde potansiyel yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasında kilit faktör olduğu sonucu çıkarılmaktadır.  

Web-seminerine buradan kaydaolabilirsiniz.

Kaynak: WING Türkiye, e-posta duyurusu