Haberler

2050’ye kadar, İsviçre’deki ısı talebinin dörtte biri jeotermal ile karşılanabilir

Satigny / Cenevre, İsviçre'de sahada sondaj kulesi (kaynak: Geothermie 2020)
Cannur Bozkurt 24 Ara 2020

Jeotermal enerji, fosil yakıt bazlı ısıtmanın yerine bir alternatif bulmada önemli bir rol oynayabilir. İsviçre jeotermal derneği Geothermie Suisse, ülkede jeotermalin potansiyel payının % 25'e kadar çıkabileceğini belirtti.

2050 yılına kadar jeotermal enerji, İsviçre’deki ısı talebinin en az dörtte birini karşılayacak. Jeotermal enerji, böylece önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı haline geldiği İsviçre’de, CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak. Bu potansiyelden yararlanmak için Federal Konsey, İsviçre jeotermal derneği Geothermie Schweiz tarafından bildirildiği üzere ulusal bir yeraltı arama programı başlatmaya hazırlanıyor.

2050’de İsviçre, atmosfere teknik veya doğal rezervuarlar tarafından absorbe edilebilenlerden daha fazla sera gazı salmamayı hedefliyor. Bu iklim tarafsızlık hedefi 2019 yılında Federal Konsey tarafından belirlenmişti. Ayrıca, yeni yayınlanan Konfederasyon Enerji Görünümü 2050+, yaklaşık 70 terawatt saatlik bir ısı gereksinimi öngörüyor. Jeotermal enerji, bu iki hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacak. En son analizlere göre jeotermal enerji, ekolojik ve hantal değil, yerel ve ekonomik bir şekilde 2050 yılına kadar en az 17 terawatt-saat ısı sağlayabilir. Bu nedenle, jeotermal enerji 2050’ye kadar İsviçre’nin ısı ihtiyacının en az yüzde 25’ini karşılayacakken, bugün jeotermal enerji ülkenin ısı arzına yalnızca % 4’üne katkıda bulunuyor.

Tükenmeye çok uzak bir potansiyel

Konfederasyonun 2050+ enerji görünümünün hazırlanmasına da katılan Zürih danışmanlık firması TEP Energy ve İsviçre Jeotermal Federasyonu tarafından yapılan hesaplamalara göre, jeotermal kaynaklı ısının orta derinlikte ekonomik olarak yararlanılabilir potansiyeli 8 terawatt saattir. Bu potansiyelin kullanılması, 1000 ila 2000 metre derinlikte yaklaşık 250 termal tesis gerektirmektedir.

Sığ jeotermal enerji alanında, İsviçre bugün zaten lider grubun bir parçası. 2019’da üretilen 4 terawatt saatlik ısının büyük bir kısmı jeotermal problardan kaynaklanıyor. Bu üretim, gelecekte en az 9 terawatt saate ulaşmak için iki katından fazla artırılabilir.

Toplamda, jeotermal enerji 2050 yılında her yıl en az 17 terawatt saat ısı sağlayacak ve bu da yılda 4,5 milyon ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlayacaktır. Géothermie-Suisse şu anda şehirlerde, kasabalarda, enerji tedarik şirketlerinde, sanayi şirketlerinde ve tarımda jeotermal enerjiye erişimi önemli ölçüde kolaylaştırmak için somut bir eylem planı üzerinde çalışıyor.

Federal Konsey bir yeraltı arama programı istiyor

İsviçre yeraltının jeotermal potansiyeli tartışmalı olmasa bile, 1000 metreden daha fazla derinlikler neredeyse hiç kullanılmıyor. Ana neden – komşu ülkelerden farklı olarak – İsviçre yeraltı pratikte hala bilinmiyor. Ulusal Konseyin PLR parlamento grubu, bir önergeyle Federal Konsey’den İsviçre Yeraltının Keşfi için Ulusal Program talep ediyor. Federal Konsey kısa süre önce bu görevi kabul etmeye karar verdi. Federal Parlamento kabul ederse, hiçbir şey büyük ölçekli jeotermal enerjinin kullanımına karşı çıkmayacaktır.

Daha fazla bilgi

Konuya ilişkin daha fazla bilgiye aşağıda sıralı bağlantılar üzerinden erişebilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy