Haberler

5. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu 17-19 Mart 2022

Etkinlik duyurusu (kaynak: TMMOB Jmo web sitesi)
Merve Uytun 18 Şub 2022

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) tarafından organize edilen “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu“ nun beşincisi, 17-19 Mart 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Son birkaç on yılda artan enerji talebi, küresel fosil enerji fiyatları ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, daha çevreci ve sürdürülebilir yeşil enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu kılmaktadır. Giderek artan enerji gereksinimini karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için ülkemizde temiz, ucuz ve çevre dostu, kaynağı doğada bulunan sürdürülebilir ve daha güvenli alternatif enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen, dalga, hidrolik ve jeotermal) araştırılması ve üretimi teşvik ediliyor.

Jeotermal enerji, zengin jeotermal potansiyeli nedeniyle Türkiye’de baskın bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, gerek teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerekse uygulanan teşvik mekanizmalarının etkisiyle de enerji üretimine yönelik arama ve yatırımlara hız verilmiş, yeni santral ve işletmeler devreye sokularak jeotermal santrallerin kurulu gücü, buna bağlı olarak da enerji üretimi artmış, jeotermal enerjinin çok amaçlı kullanımı (elektrik üretimi, konut ısıtma, seracılık, termal ve sağlık turizmi gibi) potansiyel oluşturan alanlarda yaygınlaşmıştır. Benzer gelişme doğal mineralli sularda da görülmektedir.

Bir diğer taraftan, jeotermal enerji kaynaklarıyla ilgili gerek uygulamada, gerekse idari ve teknik işleyişte önemli sıkıntılar da yaşanıyor.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu, jeotermal enerji kaynakları konusundaki arama-araştırmaları ve bu konuda gelişmekte olan teknolojik bilgileri paylaşmak, sektörde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmek ve yeni tartışmalar açmak amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik konu başlıkları:

  • Jeotermal rezervuarların modellenmesi
  • Teknolojik gelişmeler
  • Hukuki sorunlar
  • Eğitim ve ar-ge çalışmaları
  • Proje tasarım, yönetim ve finansmanı
  • Çevre
  • Yerel yönetimler

Sempozyum, Bilim insanlarını, araştırmacıları, ilgili kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, yerel yönetimleri, meslek odalarını, özel sektör temsilcilerini, kısacası tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Detaylı bilgi için sempozyum web sitesini bu bağlantı aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: TMMOB JMO