Haberler

74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2022 Ankara

74. Türkiye Jeoloji Kurultayı (kaynak: JMO)
Merve Uytun 30 Mar 2022

Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmişdördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi`nde gerçekleştirilecektir.

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmişdördüncüsü 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi`nde gerçekleştirilecektir.

Kurultayın bu yıl öne çıkarılan ana teması “Doğal Kaynaklı Afetler”dir. Bu nedenle bilhassa Jeolojik, Hidrojeolojik Afetler, Afet Yönetimi, İklim ve İklim Değişikliği vb. konularda özel oturumlar ve paneller düzenlenecek, Kurultay sürecinde ilginç konu ve konuklar olacaktır.

Kongre kapsamında jeotermal ile ilgili oturumlar 13 Nisan Çarşamba günü 13.30-15.50 saatleri arasında yapılacaktır. Kongrede 7 farklı jeotermal oturumu bulunmaktadır. Bu oturumlarda yapılacak jeotermal ile ilgili sunumları aşağıda sizin için listeledik.

Ayrıntılı programı ise yandaki bağlantıdan görebilirsiniz. 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı Program

Kurultay Kapsamındaki Jeotermal Sunumlar:

  1. Jeotermal Rezervuarlarda İstatistiksel Dağılım Simülasyonları ile İzleyici TestAnalizi (Statistical Distribution Simulations of Tracer Test Analysis in Geothermal Reservoirs) Selçuk Erol , Taylan Akın, Serhat Akın
  2. Kızıldere Jeotermal Sahası Klorür Verileri Kullanılarak Üretim veEnjeksiyon Kuyuları Arası Akım Yollarının Bir Boyutlu AnalitikModellenmesi (1D Analytical Modeling of Flow Paths Between Injection and Production Wells by Using Chloride Data in Kızıldere Geothermal Field)
  3. Batı Anadolu’daki Bazı Jeotermal Sistemlerdeki Bor İzotop Oranları ve BorunKökeni(Boron Isotope Ratios and Origin of Boron in Some Geothermal Systems in WesternAnatolia) Murat Tokcaer
  4. Büyük Menderes Grabeni’ndeki Jeotermal ve Mineralli Suların Lityum, Bor veSilikat Potansiyeli, Batı Anadolu(Lithium, Boron and Silicate Potential of Geothermal and Mineral Waters in BüyükMenderes Graben, Western Turkey) Aydın Çı̇çek, Murat Akar, Galip Yüce, Ahmet Yıldız
  5. Yerkaynaklı Isı Pompası Teşvik Mekanizmaları (Ground Source Heat Pumps Incentive Methods) Ayşegül Çetin, Halime Paksoy
  6. Jeotermal Güç Üretiminde Yaşayan Efsane; Kızıldere Jeotermal Sahası ve Rezervuar İzleme Çalışmaları (The Living Legend in Geothermal Power Generation; The Kızıldere Geothermal Field and Reservoir Monitoring Studies) Raziye Şengün, Füsun S. Tut Haklıdır
  7. Jeotermal Enerjide Yeni Ufuklar ve Türkiye (New Horizons in Geothermal Energy and Turkey) İsmail Hakkı Karamanderesi

Kaynak: tjk.jmo.org.tr