Haberler

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2023 Ankara

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı (kaynak: JMO)
Merve Uytun 20 Oca 2023

Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmiş beşincisi 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi`nde gerçekleştirilecektir. Bildiri gönderimi son tarihi 31 Ocak 2023 tür.

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmiş beşincisi 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi`nde gerçekleştirilecektir.

Sürekli artan Dünya nüfusu ve teknolojideki gelişim ile buna bağlı tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde, ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için doğal kaynakların temininin sürekliliği hayati öneme sahiptir.

Kurultayın bu yıl ki ana teması, gerek Ortadoğu ve Akdeniz gerekse 2022 yılı başından bu yana Rusya ve Ukrayna gibi yakın coğrafyamızda yaşanan çatışma ve bunun sonucu olarak petrol, gaz, kömür, jeotermal, metalik veya endüstriyel hammaddeler gibi jeolojik kökenli kaynaklara olan arz artışıtoplumların sürüklendiği ekonomik kriz ve istikrarsızlığın nedenlerin tartışılması ve değerlendirilmesi amacıyla “Jeolojik Kökenli Kaynakların Kalkınmadaki Rolü” olarak belirlenmiştir. Jeolojik kökenli kaynak veya varlığa sahip olmak, tarihsel dönem boyunca ülkeler ve toplumlar için stratejik olarak her daim önemli olmuştur, bu durum günümüzde de artarak devam etmektedir. Zengin jeolojik kaynaklara sahip olan ve bunları kamusal yarar çerçevesinde toplum yararına kullanan ülkeler, toplumsal, sosyal, ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler arasında yerlerini almışlardır.

En umut verici yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji, güvenilir, temiz, sürdürülebilir ve güvenli olduğunu kanıtlayarak, çevre üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle tüm ülkelerde büyüyen bir ilgi ve kullanım alanlarında gelişme göstermektedir. Bu yenilenebilir enerji kaynağının çoklu işlevsellik kabiliyetine bağlı benzersiz gücü, öncelikle enerji ve gıda güvenliğine yönelik bir çözüm olarak, entegre uygulamaları hayata geçirebilmesinden gelmektedir. Son yıllarda jeotermal arama, sondaj, rezervuar mühendisliği ve modelleme ile güç ve doğrudan uygulama alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Jeotermal keşiflere ek olarak derin jeotermal sistemlerden ısının çıkarılması, sondaj teknolojisindeki muazzam ilerlemeler, gözeneklilik ve iletimliliğin çatlatma yoluyla artırılması ve intrüsif (sokulum) kayaçlarda ısı eşanjörleri kullanımı nedeniyle artan bir önem kazanmaktadır. Jeotermal enerji sistemlerinde kaydedilen bu muazzam ilerlemenin ışığında, sürdürülebilir bir kalkınma için jeotermal enerjinin mevcut rolünü anlamak adına, jeotermal enerji üzerine özel bir oturum gerçekleştirilecektir.

Jeotermal Enerji Oturum Yürütücüleri olarak İYTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba ve Enerchange Türkiye Genel Müdürü Cannur Bozkurt görev alıyor. Bildiri özlerinin kabulü, oturum yürütücülerinin yapacakları değerlendirmeyle belirlenecektir.

Sizleri, jeotermal araştırma, arama, politika, geliştirme ve kullanım alanlarındaki en güncel teknik çalışmanızın özetini paylaşarak Kurultaya katılmaya davet ediyoruz.

Kaynak: tjk.jmo.org.tr