Haberler

AB tarafından finanse edilen jeotermal araştırmalarla ilgili sonuç özetleri

İnfografik jeotermal (kaynak: Avrupa Birliği)
Cannur Bozkurt 7 Nis 2020

Avrupa Komisyonu, jeotermal enerjiyi, Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için uygun bir alternatif enerji kaynağı olarak görüyor ve kısa sonuç özetlerini paylaştığı bir dizi jeotermal araştırma projesine fon sağladı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın iklim hedeflerine ulaşmada uygun alternatif enerji kaynakları sağlamak için bir dizi çaba göstermiştir.

Komisyonun Cordis web sitesinde yer alan bir makalede, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda devam eden arayış hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle ‘Yeşil Anlaşma’ girişiminin başlatılmasının ardından bu arayışa, karbon-nötr, çevre dostu enerji kaynaklarının bir parçası olarak, Avrupa Komisyonu tarafından öncelik verilmektedir.

Jeotermal enerji bu yolda umut vaat etmektedir. CORDIS Sonuç Paketi’nde Komisyon, bu potansiyel oyunun daha hızlı, daha geniş ve daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlayacak, hem derin hem de sığ jeotermal enerji konusunda en son yenilikçi ve AB tarafından finanse edilen araştırmaları sergilemektedir.

Avrupa Komisyonu, jeotermal teknolojilerdeki araştırma ve geliştirmeyi tam olarak desteklemekte, Horizon 2020 programı ile hem ısının doğrudan kullanımı hem de maliyet azaltımı ve iyileştirilmiş performansa odaklanan elektrik üretimi için çıkarılan ısı kullanımı konusundaki araştırma projelerini finanse etmektedir. Tarihsel olarak, bu yenilenebilir enerji formunun finansman seviyeleri rüzgar, güneş ve biyokütle gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında özellikle düşük olmuş, ancak son zamanlarda artmıştır. Örneğin, AB’nin bu özel ‘Sonuçlar Paketi’ndeki hemen hemen tüm projeleri yöneten ‘İnovasyon ve Ağlar Yürütme Ajansı’nın (INEA) jeotermal enerjiye tahsis edilen toplam bütçesi 172 milyon Avrodur.

Komisyon’un 2050’ye kadar Avrupa’nın ilk karbon nötr kıtası olma arzusunu belirlediği özel ‘Yeşil Anlaşması’nın açıklanmasının ardından, jeotermal teknolojilerin daha canlı ve ciddi bir rakip olarak geliştirilmesi ve sonunda uygulamaya koymada itici gücü AB’nin enerji karışımı sadece daha da artacaktır.

On iki gerçekten çığır açan proje

Sonuçlar Paketi’nde, en son AB tarafından finanse edilen jeotermal enerji projelerinin kısa makalelerinde ve halen devam etmekte olan ama çok umut vaat eden bir girişim olan GEOTHERMICA’ya kısa bir giriş yer almaktadır. Bu 12 proje, jeotermal enerji araştırmalarının tüm yelpazesini kapsamakta ve Avrupa için alternatif enerji kaynağı olmaları için bu teknolojilere daha fazla geliştirme ve yatırım yapmada temel önceliklerin ne olduğuna dair bütüncül bir bakış sunmaktadır.

Özellikle, DEEPEGS projesi İzlanda ve ötesinde başarılı sondaj testleri gerçekleştirmiş ve GEMex projesi iki sahayı değerlendirmek ve karakterize etmek için Meksikalı araştırmacılarla birlikte çalışırken, jeotermal enerjiyi dışarıdan büyük bir oyuncuya taşıyacak EGS geliştirmeye yardımcı olmuştur. Trans-Meksika Volkanik Kuşağı boyunca Meksika’nın jeotermal potansiyelinden faydalanmak için verimli ve ulaşılabilir araçlar önerilmesi hedeflenmektedir. Bu arada, SURE, jeotermal kuyuların önemini ve ekonomik uygulanabilirliğini iyileştirmenin bir yolu olarak radyal su jeti sondajının kullanımını test etmiş ve GeoWell projesi, yüksek kaliteli tasarım, tamamlama ve izleme için yeni, güvenilir, ekonomik ve çevre açısından güvenli teknolojiler geliştirmiştir.

Son olarak, Cheap-GSHP, GEOCOND ve GEOTeCH projeleri, jeotermal enerjinin binaları ısıtmak ve elektrik santralleri için temiz bir enerji kaynağı olarak nasıl kullanabileceğine ilişkin yenilikleri ve MATChING projesi ise termoelektrik ve jeotermal enerji santrallerindeki yenilikçi teknolojiler ile Avrupa’nın soğutma suyu talebini azaltma çabalarına öncülük etmektedir.

Münferit projelerin kısaca sonuçları:

Kaynak: ThinkGeoEnergy