Haberler

Alman yeşil bölgesel ısıtma planı AB Komisyonu tarafından onaylandı

Almanya, Berlin üzerinden görünüm (kaynak: flickr/ Tobias Begemann, creative commons)
Merve Uytun 11 Ağu 2022

AB Komisyonu, Almanya'da derin ve sığ jeotermal enerji kaynaklarından yararlanan projelere de açık olan yeşil bölgesel ısıtma gelişimi için bir finansman planını onayladı.

Avrupa Komisyonu, AB Devlet yardımı kuralları uyarınca, yenilenebilir enerji ve atık ısıya dayalı yeşil bölgesel ısıtmayı teşvik etmek için 2,98 milyar Euro’luk bir Alman planını onayladı. Tedbir, Almanya’nın Ulusal Enerji ve İklim Planının ve AB’nin AB Yeşil Anlaşmasına, özellikle AB’nin 2050 iklim nötrlüğü hedefine ilişkin stratejik hedeflerinin uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

Rekabet politikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: “2,98 milyar Euro’luk bu plan, daha verimli bölgesel ısıtma sistemlerinin inşasını ve mevcut sistemlerin karbondan arındırılmasını destekleyerek Almanya’daki bölgesel ısıtma sektörünün yeşillendirilmesine katkıda bulunacak. Bu önlemle Almanya, yenilenebilir enerji ve atık ısının ısıtma sektöründeki payını artırabilecek ve böylece emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilecek. Bugün onayladığımız Alman yardım önlemi, AB Yeşil Düzen hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak ve Almanya’nın olası rekabet bozulmalarını sınırlarken çevresel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.”

Alman şeması

Haziran 2022’de Almanya, Komisyon’a yenilenebilir ve atık ısıya dayalı yeşil bölgesel ısıtmayı teşvik etme niyetini bildirdi.

30 Ağustos 2028’e kadar sürecek olan program, bölgesel ısıtma şebekesi operatörlerine ve şu anda piyasada bu hizmeti sunmayan operatörlere açık olacak. Yardımlar doğrudan hibe şeklinde olacaktır. Tedbir, bölgesel ısıtma şebekelerinin inşası ve karbondan arındırılması için sırasıyla fizibilite çalışmalarını ve dönüşüm planlarını destekleyecektir. Program kapsamında, bölgesel ısıtma şebekesi operatörleri ayrıca aşağıdakiler için yatırım yardımı alabilecekler:

  • yenilenebilir ve atık ısı payı en az %75 olan yeni bölgesel ısıtma sistemlerinin inşası;
  • yenilenebilir enerji ve atık ısıya dayalı olarak çalışmak üzere mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinin karbondan arındırılması ve yükseltilmesi; ve
  • yenilenebilir ısı ve güneş enerjisi üretim tesislerinin, ısı pompalarının ve ısı rezervuarlarının kurulumunun yanı sıra atık ısının bölgesel ısıtma sistemlerine entegrasyonu.

Ek olarak, bölgesel ısıtma şebekesi operatörleri, güneş enerjisi tesisatları ve ısı pompaları aracılığıyla yenilenebilir ısı üretimi için işletme yardımı alabilecekler.

Fizibilite çalışmaları ve dönüşüm planları desteği, maliyetlerinin %50’sine kadarını karşılayacaktır. Yatırım yardımı söz konusu olduğunda, yararlanıcı başına düşen yardım tutarı, uygun yatırım maliyetlerinin %40’ına kadar olan kısmını karşılayacaktır. İşletim yardımı durumunda, yardım, üretilen yenilenebilir ısı miktarına göre hesaplanacaktır. Veren makam, yardımın finansman açığını aşmamasını sağlayacaktır (başka bir deyişle, aksi takdirde gerçekleşmeyecek yatırımları çekmek için gerekli yardım miktarı).

Ülke çapındaki bu planın, yılda yaklaşık 681 MW yenilenebilir ısı üretim kapasitesinin kurulumunu desteklemesi ve sera gazı emisyonlarını yılda yaklaşık 4 milyon ton CO2 azaltması bekleniyor.

Yatırım maliyeti desteği, üretim tesisleri ve altyapı yatırımlarının en fazla %40’ı kadardır. Finansman hedefleri arasında yenilenebilir enerjilerden ısı sağlamak için sistemler (derin jeotermal enerji, güneş termal enerjisi, çevresel ısıyı kullanmak için büyük ısı pompaları, biyokütle), kaçınılmaz atık ısının entegrasyonu ve ısı dağıtımı ve şebeke operasyonunun optimizasyonu için altyapı önlemleri yer alıyor.

Elektrik tabanlı ısı pompalarından ve güneş enerjisi sistemlerinden ısı üretimi için, 10 yıl boyunca işletme maliyeti desteği de verilmektedir. Güneş enerjisi sistemleri, ısı pompaları, biyokütle kazanları, ısı depolama tankları, boru hatları ve ısı transfer istasyonları gibi hızlı bir şekilde uygulanabilen bireysel önlemler için, basitleştirilmiş gereksinimlere göre yatırım maliyeti desteği de uygulanabilir, bu nedenle fizibilite çalışması veya dönüşüm planı gereklidir.

2026 yılına kadar toplamda yaklaşık 3 milyar Euro mevcuttur. Finansman kılavuzunun yürürlüğe girmesinden sonra, Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi’ne (BAFA) başvurular yapılabilir. Finansmanın Eylül ortasında başlaması planlanıyor.

Kaynak: ThinkGeoEnergy