Haberler

Dünya Bankası kaynaklı, TKB Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması

Ruken Oztekin, TKB Geothermal Risk Share Mechanism Presentation at World Bank Workshop at IGC Turkey 2017 (www.igc-turkey.com)
Eren Günüç 9 Şub 2018

Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası TKB ile işbirliği yaparak Türkiye'deki jeotermal projeler için sunduğu yeni Risk Paylaşım Mekanizması'nı 14-15 Mart 2018 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan IGC Türkiye 2018 jeotermal kongresinde bir çalışma atölyesi düzenleyerek tanıtacak.

Dünya Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Türkiye’de jeotermal gelişim için 39.8 milyon dolar ayırmak suretiyle Jeotermal Geliştirme Projesi çerçevesinde işbirliği yapıyor. TKB bu proje kapsamında, 38 milyon dolarlık fon Risk Paylaşım Mekanizması’nı (RSM) ile özel yatırımcıların arama sondaj aşamasında kaynak riskini paylaşmak için  kullanacak.

Geriye kalan 1,8 milyon dolar, Fonun idaresi için RSM’nin yönetimi ile ilgili teknik yardımı fonlamak üzere TKB’ye hibe olarak sağlanacak; en önemlisi de TKB’nin RSM’yi destekleyecek bir teknik danışman hizmetlerini finanse etmesidir..

Risk Paylaşım Mekanizması oluşturuldu ve TKB, RSM danışmanının seçimini tamamladı. Uygun geliştiricilerin RSM Risk Paylaşım Mekanizması için başvurularını Nisan 2018’e kadar sunmaları beklenmektedir.

Dünya Bankası, 14-15 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen IGC Türkiye 2018 Jeotermal Kongresi’nde Kalkınma Bankası (TKB) ile bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. Çalıştayda, RSM tarafından kapsama gereksinimleri ve yatırımcıların ve endüstrinin bilgilendirilmesi,  başvuru gönderme sürecinin ayrıntıları konusunda Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması sunulacak.

Proje çerçevesinde:

 • Risk Paylaşım Mekanizması (RSM) 5 yıllık bir süre için uygulanacaktır. Bu dönem, finansman olanaklarına bağlı olarak uzatılabilir ya da kısaltılabilir.
 • En az 18 ay geçerli bir arama lisansına sahip olan kamu veya özel geliştiriciler RSM’ye başvurabilirler.
 • Uygulamalar gerçekleştirilen yüzey araştırması kalitesine ve projenin iş planının kalitesine göre sıralanacaktır.
 • Başarı kriterleri, kaynak hakkındaki teknik bilgiye ve iş planının uygulanabilirliğine bağlı olarak vaka bazında  tanımlanacaktır.
 • Proje geliştiricileri, RSM tarafından kapsama için başvuruda bulunacaklardır.
 • Her bir geliştirici ile maksimum 5 kuyu için bir anlaşma imzalanacaktır. İki kuyunun başarısız olduğu tespit edildiğinde sözleşme feshedilecek.
 • Yatırımcılar, başarılı olarak sınıflandırılan yatırımlarda kuyu başına toplam yatırım tutarının birinci, ikinci ve üçüncü kuyularda %10’unu; dördüncü ve beşinci kuyularda %25’ini “başarı primi” olarak RPM’na ödeyecektir. Başarı primi için başlangıçta teminat mektubu alınacaktır.
 • Başarısızlık durumunda, RSM, Aydın, Denizli ve Manisa bölgesinde ve diğer bölgelerdeki projelerde maliyetin % 40’ını ödeyecek. RSM’den ödenmesi gereken maksimum tutar, üç kuyu programını varsayarsak 4 milyon dolarla sınırlandırılacaktır.
 • Elektrik üretimi için kuyularda CO2 emisyon oranı 583g / kWh’yi aşarsa;
  • kuyu başarısız ise anlaşma sona erer.
  • Kuyu başarılı ise program durdurulur ek süre verilerek sürenin sonunda CO2 azalımına yönelik plan sunulması beklenilir. Plan olmazsa anlaşma sona erer. Başarı primi ödenmez
  • Planın geçerli olması durumunda kuyu başarılı kabul edilecek ancak plan
   • Yatırımcıya maddi külfet getirdiyse başarı priminden feragat edilebilir
   • Yatırımcıya ek maliyet getirmediyse başarı primi tahsil edilir.
  • Proje, Arazi Edinimi Kuralları da dahil olmak üzere Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Koruma Politikalarına tabidir.

ThinkGeoEnergy ve JeotermalHaberler olarak bu değerli bilgiler için Dünya Bankası ve TKB Risk Paylaşım Mekanizmasından sorumlu Müdür Ruken Öztekin’e teşekkür ediyoruz.

Kongredeki yerinizi almak için, kayıt sayfamıza www.igc-turkey.com ana sayfamızdan veya buradan ulaşabilirsiniz. Firmanızın sektördeki görünürlüğünü artırmak ve doğrudan kongre sponsoru olarak 400’den fazla üst düzey katılımcıya ulaşmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Not: Bu, makalenin güncellenmiş bir versiyonudur ve şimdi Dünya Bankası tarafından sağlanan güncellenmiş bilgileri yansıtıyor.
Risk Paylaşım Mekanizması İletişim Bilgileri: 

Name of Office          : Development Bank of Turkey (Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., TKB)
Name                          : Mr. İlker ÖZATA or Mr. Serdar ÇATAKÇI
Address                      : İzmir Caddesi No: 35 Kat 8 Kızılay, Ankara /TURKEY
Postal Code                : 06440
Phone                         : +90-312-419 77 08 or: +90-312-419 77 09
Fax                             : +90-312-418 70 92
Email                          : rsm@kalkinma.com.tr

Kaynak: TKB, JeotermalHaberler, For English ThinkGeoEnergy