Haberler

GeoTES projesi, termal enerji depolaması için jeotermal rezervuarların kullanımını araştırıyor

GeoTES araştırma projesinin başlangıç toplantısı, 8 Eylül 2022 (kaynak: TU Clausthal)
Merve Uytun 19 Eyl 2022

TU Clausthal tarafından Sondaj Simülatörü Hücresi üzerine yürütülen ortak bir proje, elektrik ve ısıtma şebekelerinde entegrasyona yardımcı olmak için jeotermal rezervuarlarda termal enerji depolamasının kullanılabilirliğini araştırıyor.

Almanya’daki Clausthal Teknoloji Üniversitesi (TU Clausthal) tarafından koordine edilen ortak bir proje, hem jeotermal enerji sağlamak hem de mevsimlik bir ısı deposu olarak jeotermal sistemlerin ısıtma ve elektrik şebekelerine entegrasyonunu optimize etmeyi amaçlıyor. Yakın zamanda başlatılan “GeoTES: Isı Geçişi 2030’un bir parçası olarak derin akiferlerde (jeo-rezervuarlar) termal enerji depolama olasılıkları ve sınırları” projesi, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından üç yıl boyunca toplam yaklaşık 1,75 milyon Euro ile finanse edilmektedir.

GeoTES projesi, optimize edilmiş bir yüzey ve yeraltı ısıtma sisteminin matematiksel bir modelini oluşturmak ve ısıtma ve elektrik şebekelerine entegrasyonunu geliştirmek için örnek olarak Hanover-Burgwedel bölgesindeki bir rezervuarı kullanacak. Bu konumdaki derin termal sular, yüksek tuz içeriği ile kuzey Almanya için tipik koşulları temsil etmektedir. Örnek alanın çok iyi sismik araştırma durumu ve komşu bir derin kuyudan alınan araştırma sonuçları, termal su içeren kumtaşlarının kapsamlı bir tortu karakterizasyonuna izin verir.

Proje, Sondaj Simülatör Hücresi üzerinde gerçekleştirilecektir. Daha önce, aynı tesiste yer alan ve kesimlerin taşınmasını optimize ederek jeotermal kuyuların maliyetini düşürmeyi amaçlayan üç yıllık bir araştırma projesini daha önce bildirmiştik.

GeoTES konsepti, biri depolama kuyusu, diğeri üretim kuyusu olarak kullanılan iki derin kuyulu jeotermal projelerin olağan planlamasının aksine, her bir kuyunun hem depolama hem de depolama için kullanılabileceği depolama kuyuları ile ısı depolamayı içermektedir. Sonuç olarak, özellikle jeolojik riskler önemli ölçüde azaltılabilir.

Yeraltı Enerji Sistemleri Enstitüsü’nden (ITE) Prof. Leonhard Ganzer’in genel koordinasyonu altında, TU Clausthal’ın diğer iki kurumu, Göttingen Üniversitesi Yerbilimleri Merkezi ve Ostfalia Üniversitesi’ndeki enerji optimizasyonlu sistemler enstitüsü bulunuyor. İlişkili ortaklar olarak, Lingen/Ems’den Kuzey Alman Enerji Isı Geri Kazanım Şirketi (NDEWG), Gehrden’den Deutz Erdgas GmbH & Co. KG ve Hanover’den enerji tedarikçisi enerji AG, pratik uzmanlıklarını danışman olarak projeye getiriyor.

Kaynak: ThinkGeoEnergy