Haberler

IGC Türkiye 2022, Jeotermal Enerji Derneği’ni (JED) İşbirliği Ortağı olarak ağırlıyor

5. IGC Türkiye Jeotermal Kongre ve Sergisi, 2022
Merve Uytun 15 Ağu 2022

IGC Türkiye, 19-21 Eylül 2022 tarihlerinde, İzmir'de gerçekleşecek olan 5. IGC Türkiye Jeotermal Kongre ve Sergisi'nde Jeotermal Enerji Derneği'ni (JED) İşbirliği Ortağı olarak ağırlıyor.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Temmuz 2020’de Türkiye’nin jeotermal potansiyelinin keşfinde görev alan sektör lideri 10 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kuruldu.

JED’in amacı, jeotermal enerjinin elektrik üretimi ile sınırlı kalmadan geniş bir yelpazede ülke ekonomisine katkı sağlaması için kamu, özel sektör ve STK’lar dahil olmak üzere tüm sektör paydaşları ile birlikte çalışmak, jeotermalin yerli, temiz ve milli bir kaynak olduğunu geniş kitlelere anlatarak ülkemizin enerji arzında önemli bir yer edinmesini sağlamaktır.

Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için stratejik planların oluşturulması, yasal süreçlerin etkinleştirilmesi, çevresel ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve ülkenin jeotermal potansiyelinin optimal yönetimi derneğin faaliyet hedefleri arasındadır.

Bugün gelinen noktada 14 üyeye ulaşan ve Türkiye’deki jeotermal enerji yatırımlarının üçte ikisi üyelerine ait olan JED, , imzaladığı “Etik Kurallar Sözleşmesi” ile de etik ilkelerini ve çalışma prensiplerini de belirledi. Derneğin temel ilkeleri, üyelerinin taahhüdü ile sektör paydaşlarını ortak hedef doğrultusunda bir araya getirmek, paydaş ilişkilerini güçlendirmek, bilimsel ve akademik çalışmaları birlikte sürdürmek, jeotermalin kullanım alanlarının genişletilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Dernek, tüm faaliyetlerini aktif olarak yürütmekte ve kurumsal bir dernek anlayışı ile çalışmaktadır.

Jeotermal Haberler ve Enerchange tarafından düzenlenen IGC Türkiye 2022’de, Dünya çapındaki jeotermal projeleri, etki finansmanı, ölçek ekonomisi ve maliyet azaltma potansiyelleri, gelişen ve yenilikçi teknolojiler, petrol ve gaz sahalarının jeotermal potansiyelini tartışacak 200’den fazla üst düzey delege ile tanışmak ve ısı ve elektrik üretim tesislerinin gelişimi adına beklentileri keşfetmek için bize katılın.

Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye senkron çeviri ile kongre, hem Türk hem de uluslararası katılımcılara açıktır.

Sorularınız ve daha fazlası için, [email protected] / [email protected] adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

https://www.igc-turkey.com/en/igc-tr-22-registration adresinden kayıt olabilir, 15 Ağustos’a kadar “Erken Kayıt” fırsatını yakalayabilirsiniz!