Haberler

IRENA’dan, El Salvador’da jeotermal enerji gelişimine yardımcı olacak değerlendirme raporu

IRENA'nın Aralık 2020 tarihli El Salvador raporu kapak sayfası (kaynak: rapor ekran görüntüsü)
Cannur Bozkurt 15 Oca 2021

IRENA, El Salvador için yenilenebilir enerji hazırlığı hakkında bir değerlendirme raporu yayınladı ve diğerlerinin yanı sıra jeotermal gelişim koşullarını iyileştirme fırsatını vurgulayarak, düzenleyici çerçeveye doğrudan kullanım seçenekleri ekledi.

El Salvador’da elektrik üretimi için kullanılan başlıca yenilenebilir kaynaklar jeotermal ve hidroelektriktir. Değişken yenilenebilir enerji önemli ölçüde büyürken, bu kaynaklar, elektrik üretimi veya doğrudan kullanım için çok daha fazla potansiyele sahip. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), El Salvador için “Yenilenebilir Enerji Hazırlık Değerlendirmesi” başlıklı yakın tarihli raporunda, yenilenebilir enerji kullanımını ulusal ölçekte genişletmek için gerekli koşulları tanımlıyor. IRENA’nın El Salvador için önerileri, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, Lempa Nehri İcra Hidroelektrik Komisyonu Başkanı Bay Daniel Alvarez ve El Salvador’un Ekonomi Bakanı H.E. Maria Luisa Hayem’in katıldığı üst düzey sanal bir etkinlikte başlatıldı.

El Salvador, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için yenilenebilir enerji projelerine öncelik verdi. Ulusal Enerji Politikası 2010-2024, ülkenin hidroelektrik, biyokütle, güneş fotovoltaik (PV) ve jeotermal enerji dahil olmak üzere yerli yenilenebilir enerjilerin kullanımını ilerletmek için önemli bir araç haline geldi.

Yenilenebilir Enerji Hazırlık Değerlendirmesi (RRA), yenilenebilir enerji gelişimi için daha iletken koşullar yaratabilecek kısa ve orta vadeli temel eylemleri vurgulamaktadır. El Salvador’un yenilenebilir enerji potansiyelini, her şeyden önce enerji sektöründe, ama aynı zamanda ulaşım, tarımsal gıda ve endüstriyel son kullanımlar için çözmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yeni Ulusal Enerji Politikası 2020-2050, yerel ticareti ve sanayiyi canlandırabilecek, elektrik tarifelerinin düşürülmesine yardımcı olabilecek ve insanların refahını artırabilecek, ülkenin yenilenebilir enerji potansiyelini geliştirmeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

IRENA raporunda yer verilen Jeotermal Enerji Özellikleri

Uzun bir jeotermal enerji kullanımı geleneğine sahip olmasına rağmen, El Salvador’un jeotermal gelişimi, jeotermal enerji üretimi veya ısıtma uygulamaları için sınırlı sayıda yeni proje ile son yıllarda durgunlaşmıştır. El Salvador’un jeotermal potansiyeli doğrudan kullanım uygulamaları için de kullanılabilir, ancak mevcut düzenleyici çerçeve yalnızca güç uygulamalarını kapsamaktadır. Jeotermal kaynaklar için, değişen doğrudan kullanım potansiyeli dahil olmak üzere, sıcaklığa göre sınıflandırmalar yapılmalıdır.

Düzenleyici çerçevenin daha derinlemesine bir incelemesi, jeotermal projeler için halihazırda yürürlükte olan lisanslama prosedürünün yanı sıra mevcut ücretlendirme planındaki zorlukların üstesinden gelmeye de yardımcı olabilir. Benzer şekilde, jeotermal proje geliştiricileri, jeotermal projelerin ve ilgili risklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için yerel finans kurumlarının ve proje sahiplerinin yeteneklerini daha da geliştirme ihtiyacının altını çizerek finansman seçeneklerine erişmekte zorlanıyor.

Şu anda, üretim planındaki yenilenebilir enerji projeleri listesi, halihazırda geliştirme aşamasında olan toplam 30 MW kurulu güce sahip dört jeotermal üretim ünitesini ve ayrıca, mevcut üç jeotermal enerji istasyonunda toplam 76 MW kurulu kapasite artırımı içermektedir.

Jeotermal enerji gelişimi için elverişli koşullar yaratmak

Uzun bir jeotermal enerji kullanımı geleneğine sahip olmasına rağmen, El Salvador’un jeotermal gelişimi, jeotermal enerji üretimi veya ısıtma uygulamaları için sınırlı sayıda yeni proje ile son yıllarda durmuştur. Jeotermal enerji projeleri, mevcut ücretlendirme planıyla ilgili zorluklarla karşı karşıyadır ve bazen diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla dezavantajlıdır- özellikle uzun vadeli enerji satın alma sözleşmelerine erişimde.

Aynı şekilde, jeotermal proje geliştiricileri yerel düzeyde finansman araçlarına erişmekte zorlanıyor. Bunun nedeni, finans kurumlarının jeotermal proje finansmanı için veya bankalar tarafından kabul edilebilir projeler elde etmek için yüksek ön yatırım maliyetlerinin üstesinden gelme kapasitesine sahip olmamasıdır.

Mevcut finansman mekanizmalarının çoğu, Orta Amerika’daki çok taraflı kalkınma bankaları ve Latin Amerika için Jeotermal Geliştirme Tesisi (GDF) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Ek olarak, El Salvador’daki jeotermal enerji için mevcut düzenleyici çerçeve, esas olarak enerji üretimine odaklanmaktadır ve kaynağın doğrudan kullanım uygulamalarına değinmemektedir. Jeotermal enerji için doğrudan kullanım uygulamaları için düzenleyici bir çerçevenin olmaması, mevcut pilot projelerin ölçeklendirilmesini ve özel finansmanın sektöre çekilmesi için uygun bir yatırım ortamının sağlanmasını engellemektedir.

Temel öneriler:

  • Yenilenebilir enerji sektörü için uzun vadeli planlama ve politikayı geliştirmek
  • Jeotermal enerji gelişimi için elverişli koşullar yaratmak
  • Net kurumsal çerçeveler ve koordinasyon oluşturmak
  • Dağıtılmış güç üretiminin uygulanmasını değerlendirmek
  • Yenilenebilir enerji kaynakları için proje geliştirmeyi ve finansmanı teşvik etmek

Raporun İspanyolca özetine buradan (español) ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy