Haberler

Jeotermal enerji gelişimi ve işletmesinin ekonomik değerleri – GEA’nın 2015 özeti

Yapım aşamasındaki Wabuska jeotermal enerji santrali, Ağustos 2018 (kaynak: Open Mountain Energy)
Cannur Bozkurt 19 Eki 2020

Biraz eski olsa da, şimdi GRC'nin bir parçası olan Jeotermal Enerji Birliği’nce hazırlanmış bu araştırma özeti, enerji santralleri için jeotermal proje geliştirme ve operasyonun ekonomik değeri hakkında harika bir genel bakış sunuyor.

Jeotermal Enerji Birliği (GEA) çok sayıda iyi araştırma parçası yayınlamıştı ve jeotermal kalkınmanın sunduğu ekonomik fırsatları tartışırken çokça atıfta bulunulan ve 2015 yılında yayınlanan çalışmalardan birinin özetini burada sizlerle paylaşıyoruz.

“Jeotermal Enerjinin Ek Ekonomik Değerleri” hakkındaki özet, Amerika Birleşik Devletleri’nde jeotermal enerji santrali geliştirilmesiyle kaç iş yaratıldığına dair ayrıntıları paylaşmıştı.

“Genel olarak, jeotermal projeler, tesislerin faaliyet gösterdiği bölgelerde istihdam yaratma ve vergi gelirleri yoluyla Batı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) topluluklara önemli ekonomik değer sağlıyor.” Buradan erişebileceğiniz özetin verileri (pdf), ABD’deki başlıca jeotermal enerji üreticilerinin GEA tarafından yürütülen bir araştırmaya dayanmaktadır.

Jeotermal enerji santralleri, çalışan her elektrik santralinde MW başına yaklaşık 1.17 kişi istihdam etmektedir. Bunlar, santralin 30-50 yıllık tüm ömrü boyunca devam eden kalıcı işlerdir.

Bazı durumlarda GEA, çalışan MW başına kişi sayısının rüzgar veya güneş PV projesinin rapor edilen yerinde istihdamının 19 katı olduğunu ve güneş enerjisi projesinin yoğunlaştırılması için rapor edilen yerinde istihdamın 5 katı olduğunu tahmin etmektedir.

Toplamda, devlet, idari ve teknik ile ilgili işleri ekleyerek, jeotermal endüstrisi MW başına yaklaşık 2.13 kişi istihdam edildiğini öngörmüştür. Başka bir deyişle ortalama 50 MW’lık bir tesis, yaklaşık 100 kişi için kalıcı istihdam yaratacaktır.

2013’te jeotermal enerji üreticileri, Kaliforniya Eyaleti’ne 21 milyon dolar dahil olmak üzere yıllık emlak vergileri olarak 29 milyon dolar ödedi. Jeotermal, 2014 yılında ülke çapındaki eyalet, federal ve yerel yönetimlere yaklaşık 26 milyon dolarlık Kira ve Telif Hakkı ödedi; bunun dörtte biri (yaklaşık 19,5 milyon dolar) eyalet ve yerel vilayet hükümetlerine iade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma birimi tarafından Kaliforniya’da var olduğu tahmin edilen kalan tanımlanmış jeotermal kaynakların geliştirilmesi, Kaliforniya Eyaletine 2500 kalıcı yerinde iş ekleyebilir, eyalet için başka bir 20-30 milyon dolarlık emlak vergisi geliri sağlayabilir ve yaklaşık 15.000 inşaat ve imalat işi yaratabilir.

30 ila 50 yıl arasında ortalama 20 MW’lık bir tesisin, emlak vergisi olarak yaklaşık 6,3 ila 11 milyon dolar ödeyeceği öngörülmüştür.

İnşaat sırasında jeotermal santraller MW başına yaklaşık 3,1 kişi/yıl istihdam etmekte ve ekipmanın üretimi MW başına 3,3 kişi/yıl ek insan gücü gerektirmektedir. 50 MW’lık bir jeotermal santral, yılda 310 kişi için inşaat ve imalat alanlarında istihdam yaratacaktır.

Fosil yakıtlar veya doğal gazın aksine jeotermal kaynaklar kullanarak elektrik üretmek, doğal gaza kıyasla 0,01 ABD doları ve kWh başına kömür için 0,035 ABD doları çevresel dışsallık avantajı sağlar. GEA, jeotermal üretim ile, mevcut fosil yakıt emisyonlarının azalmasıyla, Nevada (29 milyon $) ve Kaliforniya (88 milyon $) eyaletlerine yılda yaklaşık 117 milyon dolar dışsal fayda sağladığını tahmin etmektedir.

Özeti sunulan belgenin aslına buradan erişebilirsiniz (pdf).

GEA tarafından 2014’te yayınlanan daha zengin içerikli bir başka rapora buradan erişebilirsiniz (pdf).

Kaynak: ThinkGeoEnergy