Haberler

Jeotermal özellikler üzerine atölye çalışması, Addis Ababa – 5-7 Şubat 2019

Addis Ababa, Etiyopya (kaynak: Flickr, CC, By: neiljs)
Cannur Bozkurt 24 Oca 2019

Küresel Jeotermal İttifak çerçevesinde, IRENA, Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA) ve Dünya Bankası, 5-7 Şubat 2019, Addis Ababa'da, Etiyopya Jeolojik Etütleri ile Jeotermal Özelliklere ilişkin bir dizi teknolojik oturum düzenleyecek.

Bandung / Endonezya ve St. Lucia / Karayipler’de düzenlenen atölye çalışmalarının bir benzeri olarak,  Küresel Jeotermal İttifak (GGA)-IRENA, Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA) ve Dünya Bankası (WB) Etiyopya Jeolojik Etütleri (Maden Bakanlığı altında) ve ülkedeki jeotermal sektörün diğer yerel paydaşları ile bir dizi teknik oturum düzenleyecektir.

Grup, Etiyopya’da mevcut jeotermal alanların envanterini ve kaynak geri kazanım tahminlerini anlamak için bilgi toplamayı ve ülkeye bu tahminleri UNFC’nin uluslararası olarak kabul edilebilir ilkelerine dayanarak sınıflandırmada desteklemeyi amaçlamaktadır.

Grup ayrıca yeraltı jeolojisi (ideal olarak 10 kilometre (km) derinliğe kadar tortul havzaların kalınlık, yoğunluk, ısıl iletkenlik ve geçirgenliğini gösteren) ve Etiyopya için mevcut kuyu tabanı sıcaklık kayıtlarını içeren veri setlerini toplamaya çalışacaktır. 10 km derinliğe kadar 1 km dikey aralıklarla yüksek çözünürlüklü dikey sıcaklık haritaları modellenecek ve geliştirilecektir. Sonuçlar, jeotermal bileşeni zenginleştirmek için IRENA’nın Yenilenebilir Enerji Küresel Atlası platformuna sayısallaştırılacak ve entegre edilecektir.

Teknik ve eğitim oturumları 5-7 Şubat 2019 tarihlerinde Addis Ababa’daki Dünya Bankası’nda gerçekleşecektir. Bu faaliyet, dört olası ülke / bölgede üstlenilecek üç kurum tarafından yapılan ortak bir projenin bir parçasıdır.

Tarih 5-7 Şubat 2019

Kaynak: ThinkGeoEnergy