Haberler

Kaliforniya’da geliştirilmiş Lityum ve jeotermal izin alma süreci için öneriler

Salton Denizi'nde Çok Yüksek, Yüksek ve Orta Lityum Konsantrasyon Alanları (kaynak: California Enerji Komisyonu)
Cannur Bozkurt 14 Eki 2019

Kaliforniya Enerji Komisyonu için hazırlanan bir belgede, Panorama Environmentals ve Controlled Thermal Resources, California, Salton Denizi'ndeki jeotermal akışkanından lityum elde etmek için izin alma sürecinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin öneriler sunmaktadır.

Son GRC Yıllık Toplantısı sırasında, jeotermal akışkanından Lityum çıkarılması ve ABD’deki sektördeki şirketlerin çabaları üzerine çok verimli bir oturum yapıldı.

Şirket yalnızca geçerli bir işletme modeli için yollar araştırmakla kalmadı, aynı zamanda Kaliforniya’nın Enerji Komisyonundan bir temsilci de buldu.

Panorama Environmental, Salton Denizi’ndeki jeotermal akışkanından lityum çıkarma işlemine izin verme sürecinin olumlu olmasına yönelik yaklaşımlarla ilgili bir bildiri yayınladı.

Rapor, Kaliforniya Çevre Komisyonu’na bilgi sağlamak için Panorama Environmental ve Graeme Donaldson, Controlled Thermal Resources, Genel Müdür, Susanne Heim işbirliğinde hazırlandı.

Onların önerileri:

  1. Salton Denizi’nin mevcut durumlarını yansıtacak şekilde ayarlanmasında ABD Ordusu Mühendisler Birliği’ne destek olacak bir çalışma için eyalet yardımı talebi ki bu, daha önce Salton Denizi tarafından su altında kalan bölgelerden lityum çıkarılması için düzenleyici bir engeli kaldıracaktır.
  2. Çeşitli eyalet düzenleyici kurumların izin verdiği lityum projesi için merkezi bir izleme sistemi oluşturmak, ruhsatlandırma sürecinin durumu hakkında düzenleyici kurumlardan düzenli raporlar almak ve düzenleyici kurumlara lityum çıkarma işlemi hakkında eğitim vermek.
  3. Jeotermal akışkanından lityum çıkarılması için yeni pazar fırsatları yaratmak amacıyla jeotermal enerji tedarikini teşvik etmek.

Bu adımlar atılırsa, Salton Denizi’nde ortaya çıkan jeotermal ve lityum gelişimi şu olanakları sunar:

  1. Kaliforniya Eyaleti’nin yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji entegrasyonu ve sera gazı azaltma hedeflerini karşılaması sağlanacak.
  2. Elektrikli taşıt pazarını güçlendirmek için güvenilir bir iç lityum kaynağı oluşturmakta eyalet hedeflerine ulaşılacak.

Kaynak: ThinkGeoEnergy