Haberler

Kanada Alberta’da jeotermal gelişim kurallarını açıklığa kavuşturan yeni mevzuat

Saddle Dome'dan bir görünüm, Calgary, Alberta, Kanada (kaynak: flickr / Stephen Desroches, creative commons)
Cannur Bozkurt 23 Eki 2020

Yeni mevzuat, Kanada'nın Alberta Eyaleti'ndeki jeotermal enerji gelişimi için kuralları netleştirerek, eyaletin sorumlu kaynak geliştirme konusundaki güçlü deneyimini ve geçmiş performansını inşa edecek ve ilin ekonomisinin çeşitlendirilmesine yardımcı olacak.

Alberta Eyaleti’nde jeotermal kalkınmayı ilerletmek için yeni çalışmalar yapılırken, geçen hafta bildirdiğimiz üzere, yeni mevzuatın ayrıntıları da paylaşıldı.

Yeni mevzuat, Alberta’nın sorumlu kaynak geliştirme konusundaki güçlü geçmişini temel alarak ve eyaletin ekonomisini çeşitlendirmeye yardımcı olarak jeotermal enerji geliştirme kurallarını açıklığa kavuşturacak. (Jeotermal Kaynak Geliştirme Yasası, pdf)

Kabul edilmesi durumunda, Bill 36, Jeotermal Kaynak Geliştirme Yasası aşağıdakileri kapsayacak:

 • Endüstri için kuralları ve süreçleri özetleyecek.
 • Arazi kullanımı ve sorumluluk yönetimi için yasal otorite kuracak.
 • Toprak sahiplerini ve maden hakları sahiplerini koruyacak.

Alberta, jeotermal kaynakları, sondaj teknolojisindeki liderliği ve kapsamlı petrol ve gaz uzmanlığı nedeniyle bu gelişmekte olan sektöre yatırım çekmek için benzersiz bir konuma sahip. Bununla birlikte, belirli bir düzenleyici çerçeve olmaksızın, jeotermal proje uygulamaları, hem endüstri hem de hükümet için verimsiz olmakta, gelişme sınırlı kalmaktadır.

Enerji Bakanı Sonya Savage yeni düzenlemeyi şöyle açıklamaktadır: “Düşük emisyonlu jeotermal enerjinin geliştirilmesini teşvik etmek, Alberta’nın bu gelişmekte olan sektörde yatırım çekerek ve istihdam yaratarak ekonomik iyileşmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu mevzuat aracılığıyla, kaynakların sorumlu bir şekilde ve arazi sahipleri dahil Albertans’ın çıkarları doğrultusunda geliştirilmesini sağlarken, jeotermal projeler için açık bir yol oluşturuyoruz.”

FutEra Power (Razor Energy’nin bir yan kuruluşu) başkanı Lisa Mueller ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Alberta hükümeti, jeotermal enerjinin geleceğini kabul ederek akıllı politika yoluyla yeniliği teşvik etmeye devam etmekte. Razor Energy’nin bir yan kuruluşu olan FutEra Power, Swan Hills’te Kanada’nın ortak üretilen ilk jeotermal enerji santralini inşa edecek. Mevcut petrol ve gaz üretiminden gelen jeotermal ısı kaynakları toplamak için eski varlıkların kullanılması da dahil olmak üzere, enerji geçişinde lider olmayı amaçlıyoruz. Alberta’nın efsanevi girişimci vatandaşlarının eşlik ettiği birinci sınıf düzenleme ve politika çerçevelerimizle, bunun gibi dönüştürücü projeler gelişecek. Bu gelişen jeotermal politika, Alberta’nın daha temiz ve daha yeşil geleceğine yatırım yapmak isteyenler için güven oluşturacaktır.”

CEO, Alberta No. 1 ve Geothermal Canada başkan yardımcısı Catherine Hickson, ise şu açıklamalarda bulundu: “Alberta’da yeni bir endüstri yaratmak için Alberta’nın muazzam jeotermal enerjisinden yararlanmak, zamanı gelmiş bir şey. Alberta’nın ilk konvansiyonel derin jeotermal projesi olan Alberta No. 1, mevcut uzmanlığı ve olabildiğince çok şirketi kullanıyor, onları jeotermal sektöründeki dağıtım için yeniden eğitiyor ve yeniden donatıyor. İzlenecek açık düzenleyici yönergelere sahip olmak, endüstrinin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bunlar, Alberta’nın yeni ortaya çıkan jeotermal endüstrisi için sunduğu mevcut pozitif jeolojik ve ticari ortama hoş bir katkı sağlıyor.”

Petrol ve Gaz Koruma Yasasından sonra modellenen bu yasa, Alberta Enerji Düzenleyicisine (AER) Alberta’nın jeotermal kaynaklarının güvenli, verimli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesini düzenleme yetkisi sağlayacak. Mevzuat, endüstri gereksinimlerini açıklığa kavuşturarak, AER’nin gözetim otoritesini kuracak ve hükümetin jeotermal geliştirme için telif hakları ve ücretler gibi gelirleri alma kabiliyetini belirleyecek.

Bu politikanın ve düzenleyici çerçevenin uygulanmasına ilişkin sonraki adımların bilgilendirilmesine yardımcı olmak için, hükümet yakın gelecekte kilit gruplarla görüşmeler yapmayı planlıyor.

Kısa özet bilgiler

Jeotermal enerji, Dünya’dan kaynaklanan doğal ısıdır. Isıtma ve soğutma için veya temiz elektrik üretmek için kullanılabilir.

Alberta’nın jeotermal enerji geliştirmek için bir dizi avantajı vardır:

 • doğal jeolojik yapısı
 • aktif olmayan petrol ve gaz kuyularını, kuyu sahalarını ve altyapıyı yeniden kullanma fırsatı
 • sondaj teknolojisinde liderlik
 • kapsamlı petrol ve gaz uzmanlığının yanı sıra köklü bir hizmet sektörü

Bu mevzuat, yeraltı suyu korumasının altındaki jeotermal gelişmeyi düzenleyen çerçeveyi oluşturacak ve Alberta Çevre ve Parkları, yeraltı suyu koruma tabanının üzerinde meydana gelen sığ jeotermal gelişimi düzenlemeye devam edecek.

Bill 36, Jeotermal Kaynak Geliştirme Yasasını oluşturarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere mevcut birkaç yasayı değiştirmekte:

 • Çevre Koruma ve Geliştirme Yasası
 • Madenler ve Mineraller Yasası
 • Petrol ve Gaz Koruma Yasası
 • Boru Hattı Yasası
 • Sorumlu Enerji Geliştirme Yasası

Kaynak: ThinkGeoEnergy