Haberler

Kanada, Yukon, Duke Nehri yakınlarındaki jeotermal potansiyelin ön araştırma sonuçları

Duke River, Yukon Bölgesi, Kanada (kaynak: flickr / Kevin Teague, creative commons)
Cannur Bozkurt 11 Haz 2020

Yukon Jeoloji Araştırmaları için yapılan bir çalışmada, Jeff Witter aracılığıyla Innovate Geothermal Ltd., Kanada'nın Yukon bölgesindeki Denali fayı boyunca jeotermal enerji kullanımı potansiyelinin nerede olduğunu araştırdı.

Yukon Jeoloji Araştırması ile birlikte Innovate Geothermal Ltd. ve müdürü Jeff Witter, doğrudan kullanım uygulamaları ve muhtemelen, elektrik üretimi için değerlendirilebilecek yer altı jeotermal enerji kaynakları arayışını başlatmak için Kanada’nın güneybatısındaki Yukon Bölgesi’nde çok bileşenli bir jeobilimsel araştırma gerçekleştirdi.

Projenin amacı, ilerde gerçekleştirilebilecek sığ, keşifsel bir jeotermal sondaj programı için uygun hedeflerin belirlenmesinde, önceden var olan ve yeni edinilen çeşitli jeolojik ve jeofizik veri setlerini analiz etmek ve yorumlamaktır.

Burada gerçekleştirilen jeobilim çalışması, hem 2B harita yorumlamanın hem de yerçekiminin jeofizik inversiyon modellemesi ve manyetik araştırma verisi ile test edilen bir 3B jeolojik modelin yapımını içermektedir.

Çalışma, tümü Denali fayı çevresinde bulunan yedi sondaj hedefi belirlemiştir. Bu çalışma için üretilen 3B jeolojik model, önerilen keşif sondajlarının karşılaşması muhtemel litolojik alanların ve yapıların anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır.

Bununla birlikte, yeraltı sıcaklık dağılımı, bilinmeyen önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Bölgesel ölçekte, Curie noktası derinlik tahminleri, doğu Denali fayının yakınında ~ 40 °C/km’lik ortalama bir jeotermal gradyanı göstermektedir, ancak gerçek yeraltı sıcaklıklarını ölçmek için sondaj gereklidir. Bu çalışmanın cesaret verici sonuçlarına dayanarak, yeraltı sıcaklıkları, akışkanlar ve jeoloji hakkında veri elde etmek için yedi hedefin en az ikisinin 500-1000 m derinliklere kadar delinmesi tavsiye edilmektedir.

Yazar: Witter, J.B.

Raporun tamamı ve kapsamlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy