Haberler

Kenya’nın Afrikalı emsalleri için jeotermal liderliğe ve modele doğru yolculuğu

KenGen, Olkaria-I Jeotermal Elektrik Santrali; Ünite-4-5
Cannur Bozkurt 2 Kas 2020

Tina Nduta'nın bu makalesi, Kenya'daki jeotermal gelişimi ve ülkenin Doğu Afrika'da daha fazla jeotermal gelişim için nasıl rol model olarak hizmet ettiği hakkında bir fikir veriyor.

Sayfamıza konuk olan, Extractives & Energy Network Africa’nın (EENA) Kurucusu Tina Nduta (LinkedIn) bize “Kenya’nın dünyanın en iyi jeotermal üreticisi olma yolculuğu ve diğer Afrika Ülkeleri arasında beceri, kapasite ve teknoloji için kıyaslama modeli olma yolunda önemli bir genel bakış” sunuyor.

Giriş – Jeotermal enerji nedir?

Jeotermal enerji, yer kabuğunda bulunan doğal ısıdır. Enerji, dünya yüzeyinde fumaroller, kaplıcalar ve sıcak alterasyona uğramış zemin şeklinde tezahür eder.

Enerjiyi çıkarmak için, 1 ila 3 kilometre derinliklerde, yüksek sıcaklık (250-350 santigrat derece) ve (600 – 1200 psi) basınçta buhar ve suya ulaşmak için kuyular açılır. Elektrik üretimi için buhar, elektrik bir jeneratörü döndüren türbine aktarılır.

Jeotermal enerji benzersiz bir şekilde idealdir çünkü temel yük sağlayan, yenilenebilir bir yakıttır, bu nedenle atmosfere karbon salmaz ve yenilenebilir enerjinin en uygun fiyatlı biçimlerinden biridir.

Jeoloji

Rift vadisi, çoğu kişi için, belki de yalnızca Longonot Dağı yakınlarındaki büyük yarık manzarasının muhteşem görüntüsüyle veya Kenya’daki bir Eyalete yapılan göndermede yankılanıyor. Ancak bu muhteşem jeolojik özelliğin dünya standartlarında bir jeotermal kaynakla ilişkilendirilmesi büyük ölçüde fark edilmedi.

Doğu Afrika Rift Sistemi, 30 milyon yıldan fazla bir süredir dünya çapında okyanus yarık sistemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu yarılma olayları, tektonik kaymalara neden oldu ve Volkanizma ve Jeotermal aktivite, yarıkların ekseni içinde yer alan Kuvaterner Volkanların oluşumu ile ilişkilidir.

Kenya’nın Keşif Yolculuğu

Kenya’daki jeotermal kaynakların keşfi 1950’lerde başladı ve 1960’larda Olkaria’da iki kuyu açıldığında ivme kazandı. 1967’den itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kenya hükümeti ve Doğu Afrika Güç ve Aydınlatma şirketi ile işbirliği içinde Bogoria Gölü ve Olkaria arasındaki alanlarda jeolojik ve jeofizik araştırmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, Olkaria’yı en muhtemel alan olarak tanımladı – 1981 ve 1984 arasında ilk jeotermal elektrik santralinin inşasına yol açtı – Olkaria I.

Olkaria I santrali Afrika’daki ilk jeotermal enerji santrali oldu ve 45 MW kurulu güce sahip. Olkaria II (105mw) 1986 ile 1993 yılları arasında açılmıştı, ancak enerji santrallerinin inşaatı, fonların müsait olduğu 2000 yılına kadar ertelendi. Santral 2003 yılında devreye alındı. Ardından sırasıyla 2014 Aralık ve 2015 Şubat aylarında her biri 140 MW güç üreten Olkaria I Üniteleri 4 ve 5 devreye alındı.

Olkaria V’in inşaatı Ocak 2017’de tamamlandı. Santralde her biri 82,7 MW kapasiteli (toplam 165 MW) iki ünite bulunmaktadır. Santraller 2019 yılında ticari faaliyete başladı. Kengen, elektrik santrallerine ek olarak Olkaria ve Eburu’da jeotermal kuyu başlarına da sahip. Olkaria kuyu başı üretim tesisleri 82 MW kapasiteye sahiptir.

Toplam portföyde Kengen’in, Eburu ve Olkaria’daki kuyu başı üretim tesislerine ek olarak yedi büyük jeotermal enerji istasyonuna var – Olkaria I, Olkaria II, Olkaria IV, Olkaria V ve Olkaria I üniteler 4 ve 5. Şirketin hedefi tüm portföyü 707 MW’a çıkarmak. Olkaria III 150 MW kurulu güce sahiptir ve Ormat teknolojileri tarafından işletilmektedir.

Doğu Afrika Rift Sistemi, 15.000 MW jeotermal potansiyele sahiptir – bunun Kenya’yı kapsayan alan için tahmini potansiyeli 10.000 MW kadardır.

Geliştirme ve etkinleştirme çerçevesi

Kenya’nın Yardımcı Enerji politikaları vardır ve bu, ülkenin son yıllarda hızlı enerji yayılımının özelliklerinden biridir. Bağımsız enerji üreticilerinin (IPP’ler) 1990’lardan beri faaliyet göstermesine izin veren Kenya, güç sektörlerini serbestleştiren ilk ülkelerden biriydi. Kenya’nın yenilenebilir enerjisine yatırım hızını artıran en önemli politikalardan biri, 2006 Enerji Yasası ile uyumlu olarak 2008 yılında uygulamaya konulan ve şimdi 2019 yeni Enerji Yasası ile değiştirilen Tarife Garantisi (FiT) oldu. FiT politika aracı, IPP’lerin ürettikleri yenilenebilir enerjiyi, alıcıya, önceden belirlenmiş bir tarife fiyatından satmasına izin verdi.

Özellikle jeotermal gelince, Kenya hükümeti 2008 yılında jeotermal arama ve buhar geliştirme projeleri için devlete ait bir şirket ve özel amaçlı bir kurum olan Jeotermal Geliştirme Şirketi’ni (GDC) kurdu. Bunu yaparak Kenya iki kritik hedefe ulaştı, bunlardan biri jeotermal enerji üretiminin işlevlerini ayırdı (bunu KenGen’e bıraktı), jeotermal geliştirme şirketi limited (GDC) ise keşif ve kaynak geliştirmeye odaklandı.

Diğer bir yönü de, jeotermal geliştirme şirketi (GDC) aracılığıyla hükümetin, jeotermal gelişimin daha sonraki kanıtlanmış aşaması olan, keşif ve buhar geliştirmeyi devralarak birçok yatırımcının istemediği riski ortadan kaldırarak yatırımcıların içeri girmesine izin veren bir model geliştirmesidir.

Jeotermal arama sermaye yoğundur, 50 MW’lık bir kuyu, test aşamasında yaklaşık 30 milyon USD’ye mal olur, bu üç yıl sürer ve 4 yıl daha süren tam ölçekli geliştirme için 150 milyon USD daha harcamak gerekir. Kuyu geliştirildikten sonra 40 yıla kadar üretim yepabilir. Jeotermal enerji için KWh başına 6 sent ile 10 sent arasında bir tarifeye ihtiyaç vardır.

Bu arada Kenya, ikili kalkınma ortaklarından büyük destek aldı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Kenya’ya teknik geliştirme konusunda yardımcı olurken, Birleşmiş Milletler, jeotermal eğitim programı aracılığıyla mühendislerimizin eğitimini kolaylaştırmada etkili olmuştur. Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Japonya Uluslararası Şirket Ajansı (JICA), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Alman Kalkınma Ajansı (KfW) Finans Ortağı olmuştur.

Son yıllarda yerbilim ve diğer mühendislik teknolojilerindeki gelişmeler de jeotermal gelişme oranını belli bir dereceye kadar hızlandırmıştır.

Jeotermal enerjinin Kenya ekonomisine etkisi

2004 yılına kadar Kenya, 677 MW (% 55) yerli hidroelektrik, 125 MW jeotermal (% 10), 407 MW (% 33) petrol yakıtlı termal ve % 2 ithal hidroelektrikten oluşan 1.239 MW kurulu enerji kapasitesine sahipti. 821 MW’lık bir zirveye karşı normal hidroloji altında 111,2 MW’lık karşılık gelen etkin kapasite. Bununla birlikte, 2000 yılı kuraklığı gibi olumsuz hava koşullarında, o zamanki hidroelektrik enerjinin etkin kapasitesi 639 MW’a veya en kötü durumda 501 MW’a düşürülecek ve bu da termal güçle birleştirildiğinde bile 850 MW’ı (2004-2005) karşılamayacaktı.

2018’e hızla ilerlerken, Jeotermal Enerji, % 46’dan fazla katkıda bulunan lider güç kaynağı olarak hidroelektrik enerjiyi geride bıraktı ve hidroelektrik gücünü % 27’ye düşürdü, bu da Kenya’nın enerji iklimini dirençli hale getirdi, petrolle çalışan termal ise % 24’e düşürüldü. Güneş, rüzgar ve ithalat dahil diğer yakıtlar Kenya’nın enerji kaynağının % 3’ünü oluşturmaktadır. 2020 itibariyle, jeotermal aslında Kenya’da üretilen elektriğin % 50’den fazlasını temsil ediyor.

Jeotermalin, yerli ve endüstriyel tüketici için elektrik maliyetini sırasıyla % 22 ve % 35 düşürdüğü tahmin edilmektedir.

2014 yılında GDC, mavi baskı geliştirme stratejisini başlattı. Stratejide GDC, 2030 yılına kadar 12 sondaj kulesi kurma ve en az 1.200 kuyu sondajı öngörüyor. GDC’nin Olkaria, Menengai, Paka, Silali ve Bogoria’da jeotermal beklentisi var.

Bu geliştirme programından GDC, programın aşamalı olarak uygulanmasının devam ettiği Menengai’de buhar kapasitesinde 170 MW geliştirdi. Aşama I geliştirme kapsamında, her biri 35 MW’lık (toplam 105 MW) üç elektrik santrali OR Power, Quantum ve Sosian adlı üç EPC şirketi tarafından geliştirilmektedir.

GDC Bogoria – Silali ve Suswa ruhsatlarını ayrı ayrı geliştiriyor. GDC ayrıca Olkaria İmtiyazından Kengen’e 320 MW buhar satmaktadır. GDC’nin diğer programı, ısıtma için tuzlu su, artık su ve endüstriyel kullanım için diğer ürünleri kullanacak bir doğrudan kullanım programı yürütmektedir. Bu Program Afrika’da türünün ilk örneğidir ve havuz ve kaplıca ısıtması, serada tarım, süt pastörizasyonu, tahıl kurutma ve benzeri diğer tesisler yoluyla turizme fayda sağlayacaktır.

Kenya’nın Beceri Kapasitesi ve Teknoloji aktarımı açısından kıyaslanması

Jeotermal programları olan diğer ülkeler, jeotermal gelişimde ortak olarak Kenya ile aktif bir şekilde hizalanmakta ve etkileşim kurmaktadır. 2018’de Cibuti’nin Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Menengai’nin jeotermal sahasını gezdi ve burada ülkeler arasındaki ikili ilişkileri doğruladı. Cibuti’nin jeotermal mühendisleri, Menengai Mükemmeliyet Merkezi’nde eğitim aldı.

2019 yılında Kengen, Etiyopya Tulu Moye projesinde jeotermal kuyu açma sözleşmesi aldı. Bu Sözleşme kapsamında Kengen, 8 jeotermal kuyu açacak ve Jeolojik araştırma sağlayacaktır. Bu kriterler ve devlete ait üretim şirketi, jeotermal gelişimin çeşitli aşamaları olan sekiz Afrika eyaletine kadar jeotermal geliştirme için ideal ortaktırlar. Bu ülkeler; Uganda, Tanzanya, Cibuti, Güney Sudan, Sudan Zambiya ve Komorlar’dır.

Bu paradigma değişimi, Kenya’nın dünya standartlarında bir jeotermal enerji üreticisi olmanın ötesinde diğer Afrika Ülkeleri için ideal beceri kapasitesi ve teknoloji ortağı olarak konumunu güçlendiriyor.

Sonuç

UNEP’in Africa Rift Jeotermal Konferansı (ARGeo C8), 2-6 Kasım – 2020 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecektir. Sanal konferans, Kenya Enerji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Uluslararası Jeotermal Birliği (IGA) ve diğerlerinin himayesinde düzenlenmektedir. Bu forum, sürdürülebilir kalkınma için jeotermal yatırıma odaklanacaktır.

Başarılı bir jeotermal programa sahip olan Kenya ile benzer programlar geliştiren diğer Afrika ülkeleri arasındaki jeotermal işbirliğini teşvik etmek de programda yer alacaktır.

 

Tina Nduta’ya bu makaleyi gönderdiği için teşekkür ederiz.