Haberler

KOP çerçevesinde jeotermal kaynaklar değerlendirilecek

KOP Bölgesinde jeotermal projeler toplantısı (kaynak: http://www.kop.gov.tr/)
Cannur Bozkurt 18 Kas 2019

KOP İdaresi ile TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğinde yürütülen “KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi” çerçevesinde, bölgenin jeotermal kaynaklarının etkinliğinin artırılmasına yönelik eylem planlarının oluşturulmasına ilişkin özel oturumlar gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliğiyle 2019 yılında başlayan projede, KOP Bölgesindeki jeotermal kaynakların bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkısının artırılması amaçlanıyor. KOP bölgesi ile Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerini kapsıyor.

Proje ilk olarak yurtiçi ve yurtdışındaki jeotermal kaynakların ve başarılı uygulamaların ziyaretiyle başlayarak, KOP Bölge illerinin jeotermal kaynak envanterinin oluşturulması ile devm etti. Ardından oluşturuluan İl Odak Grup Toplantıları ile Genişletilmiş Sektörel İstişare Topplantısı gerçekleştirildi.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP İdaresi Başkanlığının jeotermal kaynaklarında verimli ve etkinliğinin maksimum seviyede kullanılmasına yönelik projelere büyük önem verdiğini ifade ederek, bu doğrultuda 2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğiyle uygulamaya konulan ‘KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi’nin emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Başkan Bostancı; “Yerinde yapılan tespitlerle bölgenin en güncel jeotermal kaynak verisi oluşturuldu. İlgili kurumlardan alına jeotermal kuyu yeri bilgililerine göre bölgemizde 256 adet kuyu bulunmakta. Ancak 110 tanesi yerinde tespit edilebilmiş ve bunların da sadece 66’sının faal olarak çalıştığı saptanmıştır. Su kuyularında yapılan analizlerin ardından Temmuz ayı içerisinde bölge illerinde Odak Grup toplantıları gerçekleştirildi ve analiz sonuçlarıyla elde edilen ilk bulgular burada katılımcılarda paylaşıldı. Bu veriler ışığında sektör uzmanı danışman hocalarımız ile detay analiz çalışmaları yürütülmüş olup bölgemiz için mevcut durum ve gelecek planlaması için yol haritası çıkarılma faaliyetleri yürütülmüştür. Bu toplantıda ise çalışmada öncelikli sektör olarak karşımıza çıkan Tarım ve Turizm alanlarında jeotermal kaynakların kullanılmasına yönelik olarak az önce bahsedilen çalışmaların çıktıları katılımcılar ile paylaşılacak, elde edilen bulgular tartışılarak proje paydaşlarımızın katılımı ile nihai halini alacaktır” dedi.

Projenin devamında mevcut jeotermal kaynakların, istihdamı da teşvik edecek şekilde, bölgesel kalkınmada daha etkin bir rol alması için nasıl kullanılması gerektiğinin belirleyecek çalışmalar yapılması planlanıyor. Başkan Bostancı, bu doğrultuda jeotermal kaynaklara yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar içinde önemli bir yatırım rehberi hazırlanacağını belirtti.

Kaynak: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı